Tukuma novada Dome informē, ka no šā gada 1.februāra Tukuma bibliotēka apmeklētājiem būs atvērta:
– darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.18.00;
– sestdienās no plkst.09.00 līdz plkst.14.00.
Laikā no 1.jūnija līdz 31.augustam sestdienās bibliotēka slēgta.
Katra mēneša pēdējā trešdienā Tukuma bibliotēka apmeklētājiem slēgta - bibliotēkas metodiskā (spodrības) diena.