zalie maisi  Uzsākoties ražas novākšanas sezonai, kā arī pēc dārza sakopšana darbiem nereti dārzu un privātmāju īpašniekiem rodas jautājums, ko iesākt ar puvušiem āboliem, nokritušajām lapām, nopļauto zāli vai citiem nevajadzīgiem augļiem un dārzeņiem, ja piemājas dārziņā nav vietas komposta kaudzei, taču sadzīves atkritumu konteinerā šādus atkritumus izmest nedrīkst.
Zaļajiem atkritumiem vispiemērotākā un ilgtspējīgākā metode ir kompostēšana, tomēr ne visiem ir iespēja to darīt. Viena no iespējām privātmāju iedzīvotājiem, kā videi draudzīgi atbrīvoties no bioloģiskajiem atkritumiem, ir īpaši marķētie „zaļie” maisi. SIA „Eco Baltia vide” privātmāju iedzīvotājiem piedāvā ērtus un izdevīgus īpaši marķētos „zaļos” maisus, kur izmest bioloģiskos jeb zaļos atkritumus.


Zaļajiem atkritumiem paredzētajos maisos drīkst ievietot nopļautu zāli, koku lapas, sīkus zariņus, nezāles, ābolus, kartupeļus un citus dārzeņus un augļus. Savukārt maisos nedrīkst ievietot koku zarus un virtuves atkritumus, piemēram, gaļas un piena produktus.
Piepildītos „zaļo” atkritumu maisus atstāj pie sadzīves atkritumu konteinera un par to utilizāciju parūpēsies atkritumu savācēji.
Zaļos atkritumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteinerā! Atkritumu apsaimniekotāji par šādu pārkāpumu var piemērot sodu, kas ir paredzēts līgumā.
Iedzīvotājiem, pasūtot desmit un vairāk maisus, uzņēmuma „Eco Baltia vide” pārstāvji individuāli vienosies par piegādi.
Maisus zaļajiem atkritumiem var iegādāties SIA „Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā Tukumā, Dienvidu ielā 2.

Papildu informācija:
Tālr. +371 6779999
www.vide.ecobaltia.lv