SIA „Komunālserviss TILDe" nodrošina siltumenerģijas pakalpojumu piegādi Tukuma novada pagastos. Diemžēl uzņēmuma darba pieredze apliecina, ka samaksa par siltumenerģijas pakalpojumu bieži kavējas un parādi arvien palielinās.

Lai iedzīvotājiem atvieglotu ikmēneša maksājumus ziemas mēnešos un mazinātu parādu veidošanos un to uzkrāšanās gadījumus, ar Tukuma novada Domes 30. aprīļa lēmumu  SIA „Komunālserviss TILDe" tika atļauts sadalīt maksājumus par siltumenerģijas piegādi un no 2015.gada 1.jūnija Slampes pagasta Slampes ciemā un Degoles pagasta Vienības ciemā, Tukuma novadā, uzsākt norēķinus par apkuri ar avansa maksājumiem vasaras mēnešos.


Avansa maksājuma lielums noteikts 0,50 euro bez PVN par apkures m2.
Ja siltumenerģijas saņēmējs uz 2015. gada 1.jūniju nav parādā samaksu par siltumenerģijas piegādes pakalpojumu, dzīvokļu īpašnieks vai īrnieks var iesniegt iesniegumu siltumenerģijas piegādātājam par avansa maksājuma neveikšanu par siltumapgādi attiecīgā gada maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī.
Pērn ar Tukuma novada Domes 2014.gada 27.marta lēmumu (prot.Nr.3, 16.§.) šāda apmaksas sistēma tika ieviesta Tumes pagastā, būtiski atvieglojot iedzīvotāju ikmēneša maksājumus ziemas mēnešos.