Ar Tukuma novada Domes sēdes 30.aprīļa lēmumu Tukuma novada pašvaldībai piederošajās dzīvojamajās telpās Tukuma pilsētā, kuras apsaimnieko SIA „Tukuma nami” un SIA „Jauntukums”, apstiprināta dzīvojamās telpas īres maksas (peļņas daļa) – 0,39 euro/m² mēnesī.
Minētā pašvaldības peļņas daļas maksa par dzīvojamajām telpām, kas izīrētas personām, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, aprēķināma ne vairāk kā 20% apmērā, izejot no dzīvojamās telpas labiekārtotības pakāpes:

-labiekārtotiem dzīvokļiem (ūdensvads, kanalizācija, centrālā apkure) – 0,08 euro/m² mēnesī;
-daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem (ūdens un/vai kanalizācija) – 0,06 euro/m² mēnesī;
-dzīvokļiem bez ērtībām 0,04 euro/m² mēnesī.

          Tātad pašvaldības dzīvojamā fonda īrniekiem papildus noteiktajai īres maksai (apsaimniekošanas izdevumi) turpmāk būs jāmaksā arī peļņas daļa (kopā – īres maksa) un maksa par pakalpojumiem saskaņā ar noslēgtajiem dzīvojamās telpas īres līgumiem.

Pašvaldības peļņas daļas maksa netiks iekasēta par pašvaldības dzīvojamajām telpām, kam ir noteikts sociālā dzīvokļa statuss un privatizētajiem dzīvokļiem.

Ieskaitītā īres maksa (peļņas daļa) tiks novirzīta mājokļu attīstībai – remontu un uzturēšanas pakalpojumu veikšanai. Piemēram, 2013.gadā pašvaldība dzīvokļu remontdarbiem no budžeta līdzekļiem ir ieguldījusi 110465,00 euro, bet 2014.gadā – 121810,00 euro.

Līdz šim pašvaldības dzīvokļos faktiski netika iekasēta īres maksas peļņas daļa. Ar Tukuma novada Domes 26.01.2012. lēmumu Tukuma pilsētas dzīvojamajā fondā noteiktā īres maksa bija pielīdzināta apsaimniekošanas maksai, kas iekļāva faktiskos izdevumus, kas nepieciešami attiecīgās dzīvojamās mājas uzturēšanai, t.i., no 0,43 līdz 0,47 euro/m².