talsu ielas ietve  Tukumā uzsākti pilsētas ietvju rekonstrukcijas un izbūves darbi. Darbus veic SIA „Ribetons ceļi". Pirmais objekts ir Talsu ielas ietves posma no Dārza ielas līdz Šēseles ielai rekonstrukcija. Ietves rekonstrukcijas darbi tiks veikti arī Spartaka ielā, Kurzemes ielas atsevišķos posmos, Raudas ielā no Kurzemes ielas līdz Spartaka ielai. Jauna ietve tiks izbūvēta Raudas ielas posmā no Spartaka ielas līdz Celtnieku ielai. Lai atrisinātu gājēju drošības projektu, tiks izbūvēta ietve Rīgas ielas labajā pusē un Durbes ielas posmā no Cēsu ielas līdz L.Dzelzceļa ielai.

Maija sākumā SIA „Strabag" uzsāka pilsētas asfaltēto ielu seguma remontdarbus. Ar vienlaidu asfalta seguma ieklāšanu visā ielas platumā tiks remontēti ielu posmi Tidaholmas ielā, Tulpju ielā, Tirgus ielā, Kandavas ielā. Tāpat tiks remontētas visas ziemas periodā izveidojušās bedres asfalta segumā.

Turpinās darbi pie rudenī iesāktā projekta Slocenes ielas sakārtošanai. Pašlaik turpinās lietus ūdens novadīšanas grāvju veidošana un tiks veikta ielas posma asfalta seguma rekonstrukcija. Daļēji sakārtots ielas segums – brauktuve Tvaika ielas posmā.

Maijā plānots uzsākt stāvlaukuma atjaunošanu pie Durbes estrādes. Tiks izbūvēti stāvlaukuma lietus ūdens novadīšanas grāvji.

Diemžēl bez rezultāta noslēdzies iepirkums par projektēšanas un būvdarbu veikšanu Tukuma 3. pamatskolas sporta halles būvniecībai un stadiona rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi. Tika izvērtēti saņemtie pretendentu piedāvājumi, un iepirkumu komisija pieņēma lēmumu iepirkumu pārtraukt. Projekta turpināšanai tiks veiktas izmaiņas šī objekta apjomos, tehniskajā risinājumā, kā arī objekts tiks papildināts ar rotaļu laukumu bērnu uzraudzības grupu vajadzībām. Paredzēts, ka tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par šī objekta tehniskā projekta izstrādi un pēc projektēšanas darbu veikšanas atkārtoti tiks veikta iepirkumu procedūra būvdarbiem. Pārtraukts arī izsludinātais iepirkums par būvuzraudzības veikšanu šī objekta būvniecībai.