Durbes estrāde tiešām vasaras periodā ir paredzēta koncertu rīkošanai.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 597 (13.07.2004) "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" nosaka trokšņu piemērošanas kārtību un novērtēšanas metodes, bet šie noteikumi neattiecas uz publiskiem pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar vietējo pašvaldību.

Neatļaujot Durbes estrādē rīkot pasākumus, savukārt neapmierināti būs tie iedzīvotāji, kuri vēlas apmeklēt koncertus, teātra izrādes, zaļumballes.