Vai pastāv iespēja izveidot pie Ozoliņu kapiem ziedu tirgošanās vietu? Manuprāt,tas ir aktuāls jautājums daudziem kapu apmeklētājiem - nerastos problēma ar ziedu, pušķīšu un svecīšu iegādi pilsētā.

Tukuma novada Domes uzņēmējdarbības attīstības speciālistes Līgas Siliņas  atbilde:
Pašvaldība tirdzniecības vietu var izveidot uz pašvaldības zemes, tā kā ārpus kapu teritorija atrodas AS Latvijas valsts meži  īpašumā, ja kāds tirgotājs vēlēsies tirgoties minētajā vietā, viņam pirms iesnieguma iesniegšanas novada Domē, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.05.2010.noteikumu Nr.440 Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības kārtības regulēšanu 19.5.punktu, ir jāiegūst saskaņojums no īpašnieka. Ja īpašnieks neiebilst arī pašvaldībai nebūtu pretenzijas, kad iepriekš minētajā vietā tiktu veikta šāda veida tirdzniecība.{jcomments on}