Vakar tika paziņoti iepirkuma" Izmaiņu tehniskā projekta izstrāde pirmsskolas izglītības iestādei M. Smilšu ielā 14, Tukumā un būvniecība" rezultāti, kurā uzvarēja TELMS ar cenu Ls 800000 + PVN. Vai pašvaldība varētu komentēt, vai teju miljona ieguldījums tikai projekta apstrādē ir saimnieciska rīcība un mūsu nodokļi ir lietderīgi izmantoti?

Atbildi sniedz Tukuma novada Domes iepirkumu speciālists Jānis Lukševics:

Minētā iepirkuma līguma summa, t. i. Ls 805 600,52 bez PVN jeb Ls 982832,63 ar PVN ietver ne tikai izmaiņu veikšanu esošajā tehniskajā projektā, bet arī būvdarbus un visa aprīkojuma (mēbeles, elektriskā sadzīves tehnika u. c.) piegādi, lai ekspluatācijā nodotu pilnībā aprīkotu un funkcionējošu bērnudārzu.