No šā gada 14.septembra līdz 9.oktobrim Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs SKDS veica Tukuma novada iedzīvotāju aptauju “Pašvaldības darba vērtējums un pakalpojumu izmantošana”.
Plašāku aptaujas rezultātu apkopojumu ar būtiskākajiem secinājumiem skatīt šeit!

Aptauja bija reprezentatīva, respondentu atlasei tika izmantota stratificētā nejaušā izlase. Kopumā pētījuma ietvaros, izmantojot tiešo interviju metodi respondentu dzīvesvietās, tika aptaujāti 405 Tukuma novada iedzīvotāji, sākot no 15 gadu vecuma, no kuriem 52,9% ir sievietes, bet 47,1% – vīrieši.
Aptaujas ietvaros Tukuma novada iedzīvotājiem tika lūgts novērtēt novada pašvaldības darbu kopumā un dažādās jomās, raksturot informācijas avotus par pašvaldības darbu un sazināšanos ar pašvaldību, pakalpojumu izmantošanu, kā arī paust savu attieksmi pret dzīvi novadā. Pētījuma ietvaros tika noskaidroti arī Tukuma novada attīstības programmā 2015.–2021.gadam ietvertie rezultatīvie rādītāji, kas saistīti ar iedzīvotāju aptauju.
 
Tukuma novada Dome izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri bija atsaucīgi un piedalījās sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktajā aptaujā par pašvaldības darbu!