Dome logo small 2

Pirmdien, 20.februārī
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference.
13.15 Par sadarbību Mentoru programmā (IP, TND, TNSD)
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Tukums.1. Large Medium
Pirmdien, 13.februārī
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference.
11.00 Iepirkumu atvēršana par Būvuzraudzības veikšana būvobjektā:
“Parādes ielas posma Tukumā pārbūve” un Logu nomaiņa pašvaldībai piederošajās dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā.
14.00 Sporta komisija
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
17.00 Tikšanās ar iedzīvotājiem par Parādes ielas projektu (Jelgavas ielā)

Tukums.1. Large Medium

Pirmdien, 6.februārī
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
10.00 Asistenta pakalpojums pēc ārpusģimenes aprūpes
11.00 Dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē iepirkuma atvēršana
11.00 Bāriņtiesas sēde
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

VPVKAC

No 2017.gada 1.februāra tiek mainīta klātienes apkalpošanas kārtība Valsts ieņēmumu dienesta (VID) klientu apkalpošanas centros visā valstī. Turpmāk ārpus Rīgas klientus klātienē apkalpos trīs dienas nedēļā:

- Pirmdien no plkst. 9.00 līdz 18.00;
- Otrdien no plkst. 9.00 līdz 17.00;
- Ceturtdien no plkst. 9.00 l.dz 17.00.

Pārējā laikā VID darbinieki izskatīs un apstrādās iesniegtos dokumentus, kā arī veiks citus ar nodokļu administrēšanu saistītus pienākumus, tādējādi paātrinot iesniegto deklarāciju apstrādi.

bUDZHETS 2017

Ceturtdien, 26. janvārī, Tukuma novada domes deputāti vienbalsīgi pieņēma 2017.gada budžetu, apstiprinot 32 miljoni 309 tūkstoši 876 eiro kopbudžeta ieņēmumus, kas ir par 4,6% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Tukums.1. Large Medium

Pirmdien, 30.janvārī
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Tukuma novada Dome informē, ka saskaņā ar Tukuma novada Domes 2017.gada 4.janvāra rīkojumu Nr. 1-d "Par satiksmes organizāciju Saules un Dārza ielā, Tukumā, Tukuma novadā" no šodienas, 4.janvāra, uz ziemas periodu, tiks mainīta satiksmes organizācija Dārza ielā, Tukumā, un Saules ielā, Tukumā.
Līdz sniega nokušanai Dārza ielā būs atļauta kustība vienā virzienā no Talsu ielas līdz Lielai ielai, uzstādot ceļa zīmi Nr.501 “Vienvirziena ceļš”. Līdz ar to būs aizliegts nogriezties uz Dārza ielu no Lielās ielas, uzstādot uz Lielās ielas ceļa zīmes Nr.316 “nogriezties pa kreisi aizliegts” un Nr.301” Iebraukt aizliegts”.
Savukārt Saules ielā no Rīgas ielas puses tiks uzstādīta ceļa zīme Nr.302 “Braukt aizliegts” un Saules ielā no Melnezera ielas puses – ceļa zīme Nr.301 “Iebraukt aizliegts”.

Saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā no 2017.gada 1.janvāra par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu tiek piemērota likme 25,00 EUR, līdz ar to Tukuma novada Domes 2016.gada 22.decembra sēdē (prot.Nr.18, 9.§.) tika atbalstīts SIA “Eco Baltia vide” priekšlikums palielināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Līdz 2016.gada 31.decembrim likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu ir 12,00 EUR un maksa par vienu m³ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – 7,16 EUR. Savukārt no 2017.gada 1.janvāra maksa par vienu m³ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā būs 9,21 EUR.

Ar 2016.gada 13.decembra Tukuma novada Domes Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas lēmumu “Par satiksmes organizāciju Lielā ielā Tukumā, Tukuma novadā” (prot. Nr.7., 3.§.) Lielajā ielā virzienā no dzelzceļa stacijas “Tukums 2” uz Tukuma pilsētas centru par 50 m uz priekšu pārcelta ceļa zīme Nr.”324 “Maksimālā ātruma ierobežojums 30 km/h”. Šādas izmaiņas veiktas, ņemot vērā, ka atrakcijas pilsētas parkā ir izvietotas pietiekamā attālumā no brauktuves un šis ceļa posms ir labi pārredzams.

IMG 0571Ņemot vērā to, ka “Strabag” SIA ir pabeigusi inženierkomunikāciju (ūdensapgādes, sadzīves un lietusnotekūdeņu kanalizācijas un siltumapgādes tīklu) un ielas brauktuves minerālmateriālu pamata izbūvi (neietverot asfaltbetona seguma ieklāšanas darbus), no 2016.gada 14.decembra braukšanai tiek atvērta Melnezera iela.
Informējam, ka ar 2016.gada 14.decembri "Strabag" SIA uzsāk būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu līdz 2017.gada pavasarim, kad, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, būvdarbi tiks atsākti.

Darbi tiek veikti ERAF projekta „Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela - Laustiķis” ietvaros. Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.kārtas ietvaros.