1 KLASE2017. gada 26. janvārī Tukuma novada Domē apstiprinātie noteikumi Nr.1 “Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē” (turpmāk – noteikumi Nr.1) paredz, ka bērnu pieteikšana Tukuma novada skolās katru gadu notiek laikā no 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00. Ja 10. marts ir sestdiena vai svētdiena, tad par pirmo pieteikšanās dienu izglītības iestādē uzskatāma nākamā darba diena.
Tā kā šogad 10.marts ir sestdiena, tad informējam, ka 2018.gadā pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma novada skolu 1.klasēs sāksies 12.martā no plkst. 8.00 un turpināsies līdz 10. aprīļa plkst. 17.00.

Kons padTukuma novada Dome aicina interesentus pieteikties dalībai Tukuma pilsētas mikrorajonu Konsultatīvajās padomēs, lai uzlabotu iedzīvotāju saikni ar pašvaldību, veicinātu viedokļu apmaiņu par Tukuma pilsētai un tās mikrorajoniem būtiskiem jautājumiem, tādējādi veicinot mūsu pilsētas attīstību.

Tukuma pilsētas mikrorajonu Konsultatīvajās padomēs aicināti piedalīties Ozoliņu, Veļķu, Durbes, Jauntukuma, Lauktehnikas un pilsētas centra iedzīvotāji.

Dalībai konsultatīvajās padomēs var pieteikties līdz šā gada 6.aprīlim, rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., zvanot pa tālr.: 20038900, vai aizpildot anketu tiešsaistē: http://ejuz.lv/konsultativaspadomes

Lestene2018

16. martā plkst.14:00 Leģionāru piemiņas pasākums Lestenes brāļu kapos, plkst.15:30 Lestenes tautas namā lauku kapellas ‘’Luste’’ koncerts.

Teritorija2018Tukuma novada Dome 25.janvārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.1, 5.§.) par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.

Tukuma novada teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Aicinām visus interesentus, kurus neapmierina esošās prasības apbūvei un teritorijas izmantošanai, sev piederošajā zemes vienībā un novadā kopumā, iesniegt savus priekšlikumus un komentārus.

Tilde tarifi
Tukuma novada pašvaldība ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Regulators) 2018. gada 18. janvāra lēmumu Nr.10 (prot. Nr.3, 2.p.) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

Budzheta Priorit

25. janvārī Tukuma novada Domes sēdē tika apstiprināts 2018. gada budžets.

Saskaņā ar budžetu pašvaldības 2018. gada ieņēmumi ir plānoti 37 821 681 euro, kas ir par 17.06% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldības pamatbudžeta galvenie ieņēmumi ir nodokļu maksājumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 16 657 430 euro (44%), salīdzinājumā ar 2017. gadu pieaugums ir 6.48 % (1 014 018 euro). Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tiek prognozēti 1 916 042 euro (5%), kas ir par 2.8% vairāk nekā pērn. Azartspēļu nodoklis tiek plānots iepriekšējā gada apmērā - 110 000 euro.

2018. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 40 105 993 euro. Salīdzinājumā ar 2017. gadu pieaugums ir 4 342 162 euro. Pašvaldības resursi prioritāri tiks ieguldīti izglītībā, uzņēmējdarbības attīstībā, mājokļu piedāvājuma palielināšanā un nozīmīgos investīciju projektos pilsētā un pagastos.(Budžeta infografika šeit)

tARIFS UUDENS

Tukuma novada pašvaldība ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Regulators) lēmumu Nr.150 (protokols Nr.45, 1.p.) par “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.

Pieteikties pie Tukuma novada Domes deputātiem uz pieņemšanu iespējams pa tālruņiem 63122231, 29288876, 80205111
pa e-pastu:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.