Tukuma novada Domes darbiniekiem un amatpersonām aprēķinātais un izmaksātais atalgojums 2018. gadā

  Jan.  Febr.  Marts  Aprīlis  Maijs              
Tukuma novada Dome DOC  DOC
DOC  DOC  DOC              
Irlavas un Lestenes pagasts DOC  DOC DOC  DOC  DOC              
Sēmes un Zentenes pagasts DOC  DOC DOC  DOC  DOC              
Pūres un Jaunsātu pagasts DOC  DOC DOC  DOC  DOC              
Slampes un Džūkstes pagasts DOC  DOC DOC  DOC  DOC              
Tumes un Degoles pagasts DOC  DOC DOC  DOC  DOC              
SIA “Komunālserviss TILDe” DOC  DOC DOC  DOC  DOC              
Irlavas bērnunams -patversme DOC  DOC DOC  DOC  DOC