Drukāt
 
Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un tukums.lv
Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Kurzemes ielas pārbūve Tukumā
Nolikums
5. pielikums
6. pielikums
Ziņojums
Līgums
TND-2018/13 21.03.2018. 11.04.2018. plkst.11:00.      
Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”
Lēmums
TND-2018/14/ELFLA
12.03.2018.
23.03.2018. plkst.11:00.
 
 
 
Malkas piegāde
Lēmums
Līgums
 DZIS 2018/2
 08.03.2018.
 20.03.2018. plkst.15:00.
 
 
 
Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2018. gadā
Lēmums
Līgums
TND-2018/12
07.03.2018.
20.03.2018. plkst.11:00.
 
 
 
 
Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšana
Lēmums
Līgums
TND-2018/5
07.03.2018.
19.03.2018. plkst.11.00
 
 
 

Jauna riteņtraktora piegāde

Nolikums

Ziņojums

Līgums

TND-2018/9 05.03.2018.

26.03.2018.

plkst.11:00.

     

Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana

Nolikums
Finanšu piedāvājums
Būvprojekts
Lēmums
Līgums

5.pielikums

TND-2018/11/ELFLA 05.03.2018. 16.03.2018. plkst.11:00.      
Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam
 
 
Lēmums
Līgums
TND-2018/10 22.02.2018. 05.03.2018. plkst.11:00.      
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībai
 
 
Lēmums
Līgums
TND-2018/7 22.02.2018. 05.03.2018. plkst.11:00.      
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā:
“Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve”
 
 
Līgums

TND-2018/8/

ERAF

22.02.2018. 06.03.2018. plkst.11:00.      
Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā
 
Lēmums
Līgums
TND-2018/6 20.02.2018. 05.03.2018. plkst.11.00      
Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namā
 
Līgums
TND-2018/3
06.02.2018.
19.02.2018. plkst.11:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2018. gadā
 
TND-2018/4
06.02.2018.
19.02.2018. plkst.11.00
 SIA “MELIORCELTNIEKS”
 EUR 168000,00
 31.12.2018.
Malkas piegāde
 
Līgums
DZIS 2018/1
31.01.2018.
20.02.2018. plkst.15:00.
 Iepirkums izbeigts bez rezultāta
 
 
Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve”
 
Līgums
TND-2018/2/ERAF
01.02.2018.
12.02.2018. plkst.11:00.
 Iepirkums pārtraukts
 
 
Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”
 
Līgums
 TND-2018/1/ELFLA
 24.01.2018.
05.02.2018. plkst.11:00. 
 Iepirkums pārtraukts