4189Tukuma novada vēlēšanu komisija aicina izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus darbam Tukuma novada vēlēšanu iecirkņu komisijās 13.Saeimas vēlēšanu procesam. 13.Saeimas vēlēšanas notiks 2018. gada 6. oktobrī. Tukuma novada teritorijā Saeimas vēlēšanām kopā ir 16 vēlēšanu iecirkņi (iecirkņu saraksts Tukuma novadā).

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš noteikts no 2018. gada 7. augusta līdz 2018. gada 21. augustam plkst. 12.00.

Atbilstīgi Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” 5.punktam, tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1.  reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  1. Tukuma novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Instrukcijas 6.punktā noteikts, ka par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  1. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  1. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Tukuma novada Domes deputāts;
  2. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto paraugu (aizpildāmā anketa) un iesniedzams Tukuma novada vēlēšanu komisijai Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novada Domē.

Pieteikumā norādāmas ziņas par komisijas locekļa kandidātu, t.sk.:

vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka viņš piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Sīkāka informācija pa tālruņiem 63122231; 25528890.