Kandavas partneriba 1

19. februārī noslēdzās biedrības “Kandavas Partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa 6.kārta.

Tika iesniegti 17 projekti, kur uzņēmējdarbības aktivitātē ir iesniegti 12 projekti, bet sabiedriskā labuma aktivitātē 5 projekti. Iesniegto projektu īstenošanas vietas ir: Kandava, Kandavas pagasts, Matkules pagasts, Zemītes pagasts, Jaunpils un Jaunpils pagasts, Irlavas pagasts, Pūres pagasts. Atbalsta pretendentu pieprasītais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ir 369 047,44 EUR apmērā, kas pārsniedz izsludināto finansējumu par 201 768,04 EUR. Iesniegtos projektus viena mēneša laikā izvērtēs Kandavas Partnerības LEADER projektu vērtēšanas komisija (Padome) un pēc tam projekti tālākai izvērtēšanai tiks iesniegti Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Kandavas partner2