iNFORMACIJATukuma novada pašvaldība arī 2018.gadā turpinās sniegt atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma (turpmāk – BUP) jeb auklītes pakalpojuma saņemšanai ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, kam pašvaldība nevar nodrošināt iespēju attiecīgajā gadā apgūt pirmsskolas izglītības programmu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē. Tukuma novada Domes 2018.gada 25.janvāra sēdē tika noteikts pašvaldības atbalsta apmērs 2018.gadā par vienu bērnu BUP nodrošināšanai –197, 87 EUR mēnesī.

Pašvaldības atbalstu BUP var saņemt, ja bērns ir vecumā no pusotra gada līdz četru gadu vecumam (ieskaitot), bērna un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāki) deklarētā dzīvesvieta ir Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un bērnam ir jābūt reģistrētam uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, un pašvaldība nevar nodrošināt bērnam iespēju apmeklēt pašvaldības izglītības iestādi. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu BUP, bērna vecākiem nepieciešams noslēgt līgumu ar BUP sniedzēju par pilna laika BUP nodrošināšanu un doties uz Tukuma novada Izglītības pārvaldi, kur jāiesniedz šī līguma kopija un iesniegums par pašvaldības atbalsta BUP saņemšanu.

Līgumu ar vecākiem par BUP sniegšanu ir tiesīga slēgt persona, kura reģistrējusies Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izpildot iepriekš minētos nosacījumus, Tukuma novada Izglītības pārvadē tiek noslēgts līgums par pašvaldības atbalstu BUP saņemšanai starp Izglītības pārvaldi, BUP sniedzēju un bērna vecāku.

Plašāka informācija par BUP pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnē www.ikvd.gov.lv sadaļā “Reģistrācija“ un Tukuma novada Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Pakalpojumi“.

Agnese Matvejeva
Tukuma novada Izglītības pārvaldes
Izglītības darba vecākā speciāliste