iNFORMACIJA

Pašvaldība saņēmusi vairākas sūdzības no iedzīvotājiem par grantēto ielu slikto stāvokli, kas Tukuma privātmāju rajonos šogad kļuvušas teju neizbraucamas.

Šogad bedru veidošanos uz grantētajām ielām ietekmējuši laikapstākļi. Šajā vasarā, rudenī un, pat tagad, ziemā, ir ļoti liels nokrišņu daudzums, kas traucē savlaicīgi veikt greiderēšanas un ielu sakārtošanas darbus, līdz ar to grantēto ielu stāvoklis pilsētā strauji pasliktinās.

Labvēlīgos laika apstākļos (bez nokrišņiem) ielas tiek greiderētas, taču, ņemot vērā šī gada pārlieku lielo mitrumu, ir apgrūtināta gandrīz visu grantēto ielu kvalitatīva uzturēšana. Pastiprināti bedres veidojas pat tajās vietās, kur grantētais ielas posms savienojas ar asfaltēto. Parasti tajās vietās, kur veidojās īpaši lielas bedres, tās izlīdzina pieberot papildu granti un, lai novērstu bļodveida virsmas veidošanos un pastiprinātu ūdens uzkrāšanos uz brauktuves, nolīdzina paaugstināto ielas apmali. Taču arī šos pasākumus iespējams veikt, sausā laikā, kad uz ielas brauktuves nav uzkrājies mitrums.

Ikvienam ir saprotams, ka vienīgais risinājums šajā situācijā ir grantēto ielu asfaltēšana, tāpēc novada Domes deputāti nākamā gada budžetā meklēs līdzekļus grants ceļu un ielu rekonstrukcijas programmai. Jāņem vērā, ka pirms asfalta seguma ieklāšanas nepieciešams veikt virkni priekšdarbu, lielākoties ielām ir nepieciešams izveidot lietus ūdens noteci, rokot grāvjus vai izbūvējot lietus ūdens kanalizāciju, kā arī veikt ielu nestspējas paaugstināšanas darbus.

Šobrīd notiek visu Tukuma pilsētas grantēto ielu tehniskā stāvokļa izvērtēšana. Katrai ielai tiek meklētas piemērotākās remonta metodes, nosakot nepieciešamos darbus ielas stāvokļa uzlabošanai. Paredzamās ielu apstrādes un pārbūves apstiprina Tukuma novada Domes deputāti, lemjot par pašvaldības budžeta izlietojumu nākamajam gadam. Ielas, kurām 2018. gadā plānoti remontdarbi, būs zināmas pēc nākamā gada budžeta apstiprināšanas janvāra Domes sēd.