iNFORMACIJA

Informējam, ka pilsētā ir plīsis maģistrālais ūdensvads. Šobrīd uzsākti ūdensvada remontdarbi, kuru laikā tiks atslēgta ūdens padeve Pils ielas posmā no Tukuma Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcas līdz Rīgas ielai. Par turpmāko informēsim.