Untitled 1

Pirmdiena, 6. novembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.15 Uzņēmumu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Komiteju lēmuma projektu apspriešana
13.00 Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām (NVO komisija)
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Otrdiena, 7. novembris
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija
9.00 Slocenes ielas būvsapulce
10.00 3.pamastkolas sporta zāles būvsapulce
14.00 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija

Trešdiena, 8. novembris
8.15 Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmuma projekti)
10.30 Teritoriālās attīstības komiteja
11.15 Kandavas, Engures, Jaunpils un Tukuma novadu tikšanās kultūras jautājumos
13.15 Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja
15.00 “Accelerate SUNShINE” projekta tikšanās
15.30 Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Ceturtdiena, 9. novembris
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
8.15 Strīdus komisija
10.00 Rožu svētki 2018, darba grupas tikšanās
11.00 Džūkstes kopienu centra atklāšana
14.00 Administratīvā komisija

Piektdiena, 10. novembris
10.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
16.00 Lāčplēša dienas piemiņas pasākums Lestenē (http://www.tukums.lv/lv/tukuma-novads/par-pagastiem/lestene)

Sestdiena, 11. novembris
12.00 – 15.00 Zemessardzes 51. kājnieku bataljona militārās tehnikas un ieroču ekipējuma prezentācija (13.00 Paraugdemostrējumi).
16.30 Stāšanās lāpu gājienam Lielajā ielā pie Tukuma 1.pamatskolas.
16:45 Svinīgs brīdis topošā Z.A.Meierovica pieminekļa atklāšanas vietā - vecpilsētas skvērā pie Lielās – Jaunās ielas krustojuma.
17:00 Militārā parāde un lāpu gājiens uz Meža kapiem (Gājiens: Lielā – Pasta – Meža – Melnezera iela).
Ap 17:30 Piemiņas brīdis pie pieminekļa I Pasaules karā kritušajiem.

Pirmdiena, 4. novembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference.
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

 

 

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 30. oktobra līdz 5. novembrim - reģistrēti 6 dzimušie, reģistrētas10 miršanas un notikusi 1 laulību reģistrācija.