Kandavas partneriba 1

2.novembrī noslēdzās biedrības “Kandavas Partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa 5.kārta. Projektu konkurss tika izsludināts gan uzņēmēju aktivitātē, gan sabiedriskā labuma projektu aktivitātē ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 77 209,41 EUR apmērā. Pavisam tika iesniegti 9 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu 95 600,71 EUR apmērā.

Vairāk informācijas šeit: http://www.kandavaspartneriba.lv/lv/open-news:462933