IMG 5523

11. novembrī Lāčplēša dienai veltīts piemiņas pasākums Tukuma pilsētā.

16:30 Stāšanās lāpu gājienam Lielajā ielā pie Tukuma 1.pamatskolas.
16:45 Svinīgs brīdis topošā Z.A.Meierovica pieminekļa atklāšanas vietā - vecpilsētas skvērā pie Lielās – Jaunās ielas krustojuma.
17:00 Militārā parāde un lāpu gājiens uz Meža kapiem (Gājiens: Lielā – Pasta – Meža – Melnezera iela).
Ap 17:30 Piemiņas brīdis pie pieminekļa I Pasaules karā kritušajiem.

Aicinām iedzīvotājus līdzi ņemt lāpas un svecītes!