Pure logo

2017. gada oktobrī, līdz ar zobārstniecības kabineta darbības atsākšanu Pūres veselības centrā, noslēdzas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā - ELFLA) līdzfinansēta kopprojekta “Ēkas "Pūre 18" pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” (Nr.16-08-AL14-A019.2101-000003) ieviešana.

Veselības centra un bibliotēkas jaunās telpas ēkā “Pūre 18” svinīgi tika atklātas 2017. gada 10. februārī. Veselības centrā jau darbojās Baibas Neibergas ģimenes ārsta prakse un Mana aptieka, un pēc neliela pārtraukuma ar 2017. gada 16. oktobri darbu jaunizveidotajā kabinetā ir uzsākusi arī SIA “K. Zariņas zobārstniecība” zobārste Kristīne Zariņa.

Iepriekš, līdz kabineta pilnīgai pabeigšanai, Kristīne Zariņa kopš 2011.gada pacientus pieņēma Pūres bērnudārza ēkas 2.stāvā (Zemeņu ielā). Kristīne savas darbības attīstības rezultātā plāno izveidot vēl vienu jaunu darba vietu. Kā jaunai speciālistei viņai ir mērķis nodrošināt uzņēmuma atpazīstamību ne tikai apkārtējos pagastos, bet arī apkārtējos novados, sniedzot kvalitatīvus un modernus zobārstniecības pakalpojumus. SIA “K.Zariņas zobārstniecība” ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā ar kodu 9002-00086. Tiek pieņemti bērni līdz 18 gadu vecumam bez maksas. Pie ēkas ir pieejams plašs stāvlaukums un nodrošinātas vides pieejamības prasības. Laipni gaidīti arī Jūs!

Projekts par zobārstniecības kabineta iekārtošanu tika iesniegts 2016.gada 2.jūnijā vietējā rīcības grupā - biedrībā „Kandavas Partnerība” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 1.rīcībā "Atbalstsuzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīstībai". Kopprojekta dalībnieki ir pašvaldība Tukuma novada Dome un uzņēmējs SIA “K.Zariņas zobārstniecība (iepriekš SIA „Dr.K.Janemanes zobārstniecība”). Projekts paredzēja nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu. Projekta īstenošanas termiņš 06.07.2016.-30.10.2017.

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu projektam “Ēkas “Pūre 18” pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” tika ierīkots zobārstniecības kabinets (būvdarbus veica SIA “Delpro”), kas aprīkots arī ar jaunu stomatoloģisko iekārtu jeb zobārsta krēslu S200 Continental (piegādātājs SIA "Aiko Med"). Projekta attiecināmās izmaksas ir 40 477,97EUR, t.sk. piešķirtais ELFLA līdzfinansējums 80% jeb 32 382,38 EUR.

bilde

Foto: Kristīne Zariņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm  

Informāciju sagatavoja:

Tukuma novada Domes projektu vadītāja

Dace Zvagule, 17.10.2017.