Drukāt
Untitled 1
Pirmdiena, 16. oktobris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.00 IP tikšanās ar Tukuma auto pārstāvjiem par daudzbērnu ģimeņu transporta pakalpojumu atvieglojumiem pašvaldībā
10.15 Preses konference.
11.00 Finanšu komitejas lēmuma projektu apspriešana
14.00 “I. Ziedonim 85” piemiņas pasākuma dara grupas tikšanās
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
16.00 Sabiedrības labklājības veicināšanas komisija
 
Otrdiena, 17. oktobris
9.00 BTAK
9.00 Slocenes ielas būvsapulce
9.00 Finanšu komiteja (lēmuma projekti)
13.00 Dzīvokļu komisija
13.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija
14.00 Būvvaldes sēde
15.00 Kultūras komisija
 
Trešdiena, 18. oktobris
8.15 Vides komisija
8.15 Administratīvo aktu strīdus komisija
15.00 Apbalvojuma padomes sēde
 
Ceturtdiena, 19. oktobris
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
8.30 Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmuma projekti)
10.00 Bāriņtiesas sēde
15.00 Parādes ielas būvsapulce
 
Piektdiena, 20. oktobris
11.00 Uzņēmēju forums
19.00 Gada uzņēmējs 2017
 
Pirmdiena, 23. oktobris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference.
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 9. līdz 15. oktobrim - reģistrēti 9 dzimušie, reģistrētas 7 miršanas un 2 laulību reģistrācijas.