Ražots Kurzemē

"Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma "Ražots Kurzemē" izveide"

“Partnerība laukiem un jūrai”, sadarbībā ar “Kandavas partnerību” un vēl 4 vietējās rīcības grupām no Kurzemes, īstenos starpteritoriālās dadarbības projektu, kas 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.
Projekta mērķis ir veicināt mājražotāju un amatnieku produktu attīstību un noietu- izveidojot un popularizējot tūrisma maršrutu “Ražots Kurzemē”, kas apvieno mājražotāju un amatnieku piedāvājumu- stiprinot mājražotāju un amatnieku piederību Kurzemei un veidojot kopīgu vizuālo identitāti.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:

1. Apmācības amatniekiem un mājražotājiem 7 tēmās;
2. 6 pieredzes apmaiņas braucieni;
3. Tūrisma maršruta “Ražots Kurzemē” izveide un ceļveža izgatavošana (8000 eks);
4. Noorganizēta ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē”, ar akcijas avīzi 5000 eks un iepazīšanās tūri žurnālistiem;
5. Noorganizēts pasākums “Kurzemes diena” Kuldīgā;
6. Iegādāts tirdzniecības vietu aprīkojums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi), kas tiks nodots izmantošanai mājražotājiem un amatniekiem;
Projekta kopējās izmaksas ir 100 000 EUR, aktivitātes tiks īstenotas līdz 31.12.2019

LOGO PLJELFLA
 
BDR “Partnerība laukiem un jūrai” administratīvā vadītāja
Ilze Turka