Untitled 1
Pirmdiena, 9. oktobris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference.
11.00 Komiteju lēmuma projektu apspriešana
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

 
Otrdiena, 10. oktobris
10.00 3. pamatskolas būvsapulce
10.00 Satiksmes komisija
14.00 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija
 
Trešdiena, 11. oktobris
8.30 Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmuma projekti)
10.30 Teritoriālās attīstības komiteja (lēmuma projekti)
13.30 Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (lēmuma projekti)
15.30 Izglītības, kultūras un sporta komiteja (lēmuma projekti)
 
Ceturtdiena, 12. oktobris
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
10.00 Tikšanās par ģimenes asistentu piesaisti (Soc.dienests)
14.00 Administratīvā komisija
 
Piektdiena, 13. oktobris
10.00 PII vadītāju vietnieku seminārs
10.00 Tikšanās par 100-gades programmas izpildi un plāniem
13.00 Būvsapulce par Irlavas pagasta ceļiem
 
Pirmdiena, 16. oktobris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference.
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
 
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2. līdz 8. oktobrim - reģistrēti 10 dzimušie, reģistrētas 13 miršanas un 6 laulību reģistrācijas.