IMG 5685

Šā gada 5.oktobrī Tukuma pilsētas Kultūras namā notika Skolotāju dienai veltīts pasākums, kurā tika godināti Tukuma un Jaunpils novadu pedagogi.

Par īpašiem sasniegumiem un radošu darbu mācību procesā pedagogiem tika pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti un Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības raksti.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēma skolotājas:

Maruta Kurmahere un Inguna Silineviča no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Līga Zaķe un Ilga Jēgere no Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas, Pārsla Ivane un Ināra Poļakova no Tukuma 2.pamatskolas, Dace Strazdiņa no Pūres pamatskolas, Lija Notte un Ineta Zandere no Tukuma internātpamatskolas un Daina Medne no Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu saņēma skolotāji:

Inta Supe, Diāna Zurģe, Valdis Zuters no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Egita Antone, Dina Baltakmene, Uģis Bērziņš, Daina Vizule no Tukuma 2. vidusskolas, Ilze Bērtaite no Irlavas vidusskolas, Inga Kokina no Tumes vidusskolas, Svetlana Brasnujeva, Daina Grīnvalde, Reinis Duksītis, Aivars Jurševskis, Genovefa Jēkabsone no Zemgales vidusskolas, Valentīna Rubīna un Danita Siliņa-Šadurova no Jaunpils vidusskolas, Tamāra Balode, Inga Orbidāne, Rita Indersone no Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas, Sigita Roena-Immermane un Sanita Baumane no Tukuma 2. pamatskolas, Inese Alle, Inna Kukša, Lāsma Lēnerte-Šteina no Tukuma 3. pamatskolas, Agija Skudule, Valija Glode, Arta Blumberga no Džūkstes pamatskolas, Initra Rubena, Ita Karole, Kornēlija Lāce, Inguna Jēkabsone, Inga Kļaviņa-Zariņa no Pūres pamatskolas, Irēna Kaminska no Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte”, Anda Stanga no Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Lotte”, Solvita Grebeško, Dina Degtjarenko un Guna Mortukāne no Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pepija”, Iveta Kāpa, Aiva Šeiniņa, Krista Zālmane, Liene Žukauska no Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Karlsons”, Elma Šubēvica no Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”, Rita Lazdāne un Katrīna Livčāne no Tukuma internātpamatskolas, Aivars Sprigulis, Dace Pētersone un Sanita Reimane no Tukuma Mūzikas skolas.

A/S “Swedbank” balvu saņēma Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja Dace Bičole un Jaunpils vidusskolas skolotāja Andra Bīlava.

Bilžu galeriju aplūko šeit!