svecisu vakars

Aizdegsim svecītes, pieminot aizgājējus!

22.oktobrī
13.00 Meža kapos
14.00 Brīvkapos
15.30 Ozoliņu kapos

29.oktobrī
12.00 Kalna kapos
13.00 Lejas kapos
14.00 Vilkājas kapos
15.00 Veļķu kapos