Apmacibaslauliba
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs personām, kuras nolēmušas noslēgt laulību un jaunajām ģimenēm piedāvā apmeklēt Pirmslaulību mācību programmu.
Apmācību programma sastāv no 4 moduļiem –
 
- finanšu pratība,
- laulības tiesiskie aspekti,
- laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti
- vecāku pienākumi un atbildība ģimenes plānošanas un bērnu audzināšanas procesā.
 
Apmācības ir bez maksas un tās vadīs profesionāli pasniedzēji.
Apmācību programma pieejama līdz 30. novembrim un sīkāka informācija Tukuma Dzimtsarakstu nodaļā pa tālruni 63122525.