Drukāt

apkure

Pamatojoties uz Tukuma novada Domes izpilddirektora Māra Rudaus-Rudovska 2017. gada 27. septembra rīkojumu Nr. 136 - d "Par siltumapgādi", sākot ar  2.oktobra pašvaldības iestādēm un dzīvojamām ēkām Tukuma pilsētā tiks uzsākta siltumapgāde, nodrošinot pieslēdzamos objektus ar atbilstīgu siltuma režīmu.