Dzhuukste bazn

Šā gada 26. septembrī svinīgā gaisotnē tika ielieti un iesvētīti jaunās Džūkstes baznīcas pamati, kuros tika iemūrēta arī kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kapsulā tika ievietoti mācītāja Jāņa Saulītes, Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītājas Daces Poles, biedrības “Džūkstei” un Džūkstes pamatskolas vēstījumi. Šis bija džūkstenieku sen gaidīts mirklis, jo sapnis par baznīcas atjaunošanu ir lolots jau gadiem ilgi.

Pirmo Džūkstes baznīcu uzcēla jau 1567. gadā Kurzemes hercogs un Livonijas vietvaldis Gothards Ketlers. Tā bija no koka un, domājams, stāvējusi turpat, kur vēlāk uzcelta arī mācītājmuiža. 1689. gadā tika uzcelta mūra baznīca, un pēc 200 gadiem baznīcai bija nepieciešams liels remonts, taču baznīcas pārvalde noraidīja draudzes lūgumu un naudu nepiešķīra. 1899.gadā Džūkstes baznīcas apkopšanu savās rokās pārņēma latvieši un noorganizēja komiteju, kura savāca līdzekļus un veica baznīcā remontu. Pēdējais dievkalpojums šajā baznīcā notika 1944. gada

Ziemassvētkos, kuru laikā skaistā baznīca tika sabombardēta un nopostīta. Šo 73 gadu laikā baznīcas drupas džūksteniekiem bija kā nemitīgs atgādinājums par vēstures notikumiem un ka ir laiks atjaunot baznīcu.

2002.gadā tika nodibināta pirmā Džūkstes baznīcas atbalsta biedrība un vākti ziedojumi. Savukārt 2005. gadā arhitekte Austra Skujiņa izstrādāja un prezentēja Džūkstes baznīcas rekonstrukcijas projektu, kuru Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) neatbalstīja, jo biedrībai nebija līdzekļu tik lielas baznīcas celšanai un uzturēšanai.

2014. gadā tika nodibināta biedrība “Džūkstei”, kurā ir apvienojušies Džūkstes pagasta, Lancenieku un Pienavas ciemu iedzīvotāji. Biedrības “Džūkstei” biedrs, arhitekts Gints Sūna, nopietni pievērsās idejai par baznīcas atjaunošanu un izstrādāja baznīcas atjaunošanas projektu. 2015.gadā G.Sūna prezentēja izstrādāto projektu, kurā vecie baznīcas mūri ieskauj un sargā jauno baznīcu, kas ir neliela, mūsdienīga un moderna. Jaunajā baznīcā paredzēts izbūvēt lūgšanu zāli, mācītāja telpu, ieejas halli, bērnu spēļu istabu, telpu svētdienas skolai, balkonu, katla telpu un tualeti. Kopējā iekštelpu platība paredzēta 228,1 m².

Šis projekts guva atbalstu gan no LELB pārstāvjiem, gan Tukuma novada Domes un Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes, gan iedzīvotājiem un tika uzsākta ziedojumu vākšana baznīcas atjaunošanai. Ar aicinājumu ziedot biedrība vērsās gan pie partijām, gan dažādiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem un līdz šim brīdim biedrības rīcībā ir apmēram puse no visiem nepieciešamajiem līdzekļiem baznīcas atjaunošanai – aptuveni 89000 EUR. Uzsākot baznīcas celtniecību, biedrība cer un tic, ka trūkstošie līdzekļi tiks saziedoti un baznīca tiks pabeigta un nodota ekspluatācijā un lietošanā Džūkstes draudzes locekļiem un iedzīvotājiem pēc iespējas ātrāk.

Patlaban ir gandrīz pabeigti darbi pie veco baznīcas mūru iekonservēšanas, atjaunojot logailes un nostiprinot mūrus ar betona joslu. Logaiļu atjaunošanai nepieciešamie sarkanie ķieģeli tika vākti vecās mācītājmuižas drupās biedrības rīkotajā talkā 2016. gada 18. septembrī.

Neatsveramu atbalstu vecās baznīcas mūru nostiprināšanā sniedza SIA “ROTAS” un tās valdes loceklis Rihards Sležis.

Džūkstes baznīcas atjaunošana ir arī kā dāvana Latvijas simtgadei, un visi sapņa, par baznīcas atdzimšanu, lolotāji pauž cerību, ka jau 2018. gada 18. novembrī šeit varēs noturēt Latvijas simtgadei veltītu dievkalpojumu.

Ikviens, kurš vēlas atbalstīt Džūkstes baznīcas atjaunošanu, līdzekļus var ieskaitīt biedrības “Džūkstei” ziedojumu kontā.

Ziedojumu saņēmējs: biedrība “Džūkstei”
Ziedojumu konta nr.: LV94HABA0551039118425
Maksājuma mērķis: “Džūkstes baznīcas atjaunošanai”