iNFORMACIJA

I. Pārskata periodā svarīgākais sabiedriski - politiskajā jomā:

Augustā un septembrī turpinās Tukuma novada Domes deputātu iepazīšanās ar novada pašvaldības institūcijām, uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūru Slampes un Džūkstes, Irlavas un Lestenes pārvaldēs, Tukuma Muzejā, izglītības iestādēs un  Sociālajā dienestā.

1. septembrī tika atzīmēts 2017./2018. mācību gada sākums visās novada izglītības iestādēs. Šajā mācību gadā izglītojamo skaita samazinājums (-71) vispārējās izglītības iestādēs un pieaugums pirmsskolas (kopā 1482) izglītības iestādēs.

Notikusi pašvaldības 2016. gada finanšu pārskata revīzijas noslēguma ziņojuma saskaņošanas sapulce Valsts kontrolē. Ziņojuma projekts ir sagatavots bez iebildumiem un ieteikumiem, un pēc izskatīšanas Saeimā, apkopotā veidā par visām pašvaldībām, tiks publicēts oktobra mēnesī.

Septembrī Tukuma Sporta skolas bāzē notika trešie Tukuma sporta un veselības svētki. Vienlaikus norisinājās starptautisks futbola turnīrs, ko  turpmāk plānots veidot kā vienu no svētku centrālajiem pasākumiem.

15. septembrī tika atklāts jaunais ražošanas korpuss uzņēmumā “M.P.Socks” (“Durbē”, Engures novadā). Uzņēmumā ir vairāk kā 100 darba vietas un turpat  85% darbinieku ir Tukuma iedzīvotāji.

Septembrī tika sasaukta starpnovadu (Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils) civilās aizsardzības komisija jautājumā par VUGD ēkas pārbūvi un darbu finansēšanu, ar mērķi nodrošināt speciālās tehnikas novietošanu.

26. septembrī jaunās Džūkstes baznīcas pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm un sācies aktīvās būvniecības process.

Izsludināts konkurss uz SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes locekli saskaņā ar Tukuma novada Domes 2015. gada 24. septembra noteikumiem Nr. 14 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”.

II. Iepriekšējā Domes sēdē pieņemto lēmumu izpilde (24.08.)

Iepriekšējā mēneša Domes sēdē izskatīti 44 jautājumi un pieņemtie lēmumi izpildīti. Aktīvi ir sācies jaunā deputātu sasaukuma apstiprināto sabiedrisko komisiju darbs. Septembra Finanšu komitejā pieņemts lēmums Sociālā dienesta telpu jautājumu skatīt oktobrī un turpināt darbu pie trīs piedāvājumu detalizētas izvērtēšanas.

III. Budžets (uz 31.08.2017.) – 38,8 miljoni euro

1. Pamatbudžets
Ieņēmumu plāna izpilde – 66,76 %
IIN: plāns – 15,6 milj. euro Izpilde – 10,3 milj. euro 65,91 % (plāns 8 mēn. 63 %)
NĪN: plāns – 1,9 milj. euro Izpilde – 1,7 mij. euro 86,42 %
Izdevumu plāna izpilde – 56,36 %

2. Speciālais budžets
Plāns 840 647 euro 74,67 % (627 678 euro)
Izpilde 522 116 euro 61,72 %

3. Ziedojumi
2016.gada atlikums 39 977
Ieņēmumi 30 188
Izdevumi 46 116
Atlikums uz 31.08. 24 049

4. ES projekti
Plāna kopsumma 16,25 milj. euro
Plāns 2017 5,56 milj. euro
Izpilde 0,81 milj. euro

5. Saistības
Kopējais kredītportfelis 35,6 milj. euro
t.s. galvojumi 12,2 milj. euro (34%)
aizņēmumi 23,4 milj. euro (66%)

2017.gada maksājums 2,65 milj. euro
Budžeta apgrūtinājums 11,98 %

sagatavoja Domes priekšsēdētājs Ē.Lukmans