Waste

Pie iedzīvotājiem ir nonākušas nezināmu personu sagatavotas skrejlapas ar uzsaukumu par konkursa rīkošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā un iekasētā dabas resursu nodokļa pārrēķinu.

Kas attiecas uz iepirkuma procedūras rīkošanu kā vienīgo veidu sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei, pašvaldība jau vairākkārt ir skaidrojusi 2017. gada 30. maijā pieņemtā lēmuma motivāciju un būtību1. Iepriekšējā sadarbības pieredze ar atklāta konkursa rezultātā izraudzīto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju (privāto komersantu) nav sniegusi gaidīto rezultātu, atkritumu radītāji neskaitāmas reizes ir pauduši savu neapmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti un izcenojumiem.
Tukuma novada pašvaldība, tāpat kā pārējās Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības, ir SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” dalībniece, un tās ir pieņēmušas lēmumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu uzticēt šai sabiedrībai, līdz ar to Tukuma novada pašvaldības ieskatā šobrīd nav pamata mainīt pieņemto lēmumu, īpaši situācijā, kad tuvojas termiņš iepriekš ar privāto komersantu noslēgtajam līgumam.

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir atkritumu apsaimniekošana2, lai nodrošinātu kvalitāti un šī pakalpojuma nepārtrauktību, pašvaldība savlaicīgi izskata dažādus jautājumus, kas saistīti ar šo funkciju realizēšanu. Pretējā gadījumā var izveidoties situācija, kas ne pārāk senā pagātnē tika novērota Jūrmalas pilsētā, proti, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, pašvaldībai nācās piesaistīt kompāniju no ārvalstīm, iedzīvotājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu maksājot lielāku atlīdzību, nekā bija iepriekš privātā komersanta piedāvātā maksa.

Kā zināms, Latvijā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodarbojas gan privātie, gan pašvaldības izveidotie komersanti. Pašvaldību komersanti pārsvarā gadījumu nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu reģionālā līmenī, kopīgi ar citām reģiona pašvaldībām sadarbojoties maksimālas pakalpojuma kvalitātes sekmēšanā, vienlaikus sabalansējot to ar saprātīgu cenu, ko par pakalpojumu maksās iedzīvotāji. Savukārt privāto komersantu darbība ne vienmēr ir orientēta uz atkritumu radītāju vajadzību apmierināšanu un drīzāk ir saistīta ar paša komersanta saimnieciskās darbības mērķu sasniegšanu. Situācijā, kad Tukuma novada pašvaldībai nav bijusi pozitīva sadarbības pieredze ar privāto komersantu, ir pamatoti spert nākamo soli, lai šī komunālā pakalpojuma sniegšanu pārņemtu pašvaldības uzņēmums.

Vēršam uzmanību uz to, ka dabas resursu nodokļa administrēšanu veic Valsts ieņēmumu dienests kopā ar Valsts vides dienestu. Ne pašvaldībai, ne kādiem tās dienestiem nav pamata veikt nodokļa pārrēķinus vai kā citādi iejaukties abu norādīto Valsts iestāžu kompetencē. Kā jau publiski ziņots, šobrīd notiek pārbaude par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” darbību attiecībā uz dabas resursu nodokļa aprēķināšanu un iekasēšanu, un tikai pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas pašvaldība varēs lemt par tālāko rīcību attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru. Šobrīd neviena Valsts pārvaldes iestāde nav konstatējusi pārkāpumus SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” darbībā.

Jāpiebilst, ka jautājumā par nezināmu personu sagatavotajām skrejlapām, kas izplatītas novada iedzīvotājiem, pašvaldība vērtē iespēju vērsties tiesībsargājošās instancēs sakarā ar nepamatotas informācijas izplatīšanu, kuras mērķis ir diskreditēt pašvaldības darbu, panākot pieņemto lēmumu atcelšanu konkrētu komersantu interesēs.

 

[1]Informatīvais izdevums “Tukuma Laiks”, 2017.   gads Nr.6 (148); tīmekļa vietne: http://www.tukums.lv/lv/aktualit%C4%81tes/7124-par-atkritumu-apsaimnieko%C5%A1anas-n%C4%81kotni-tukuma-novad%C4%81

 

[2] likums “Par pašvaldībām”, 15. pants (https://likumi.lv/doc.php?id=57255#p15&pd=1)

 

Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace Laukmane
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
26181864

[1]http://www.tukums.lv/lv/aktualit%C4%81tes/7124-par-atkritumu-apsaimnieko%C5%A1anas-n%C4%81kotni-tukuma-novad%C4%81

[1] likums “Par pašvaldībām”, 15. pants (https://likumi.lv/doc.php?id=57255#p15&pd=1)