Drukāt

Untitled 1

Pirmdiena, 4. septembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference.
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
17.30 Tikšanās ar iedzīvotājiem sakarā ar Z.A.Meirovica pieminekļa būvi
Tikšanās ar iepriekšējā gada granta “Radi Tukumam” saņēmējiem un jaunā pieteikuma izvērtēšana

Otrdiena, 5. septembris
9.00 BTAK sēde
10.00 Deinstitucionalizācijas vadības grupas sēde
13.00 Dzīvokļu komisija
Jauniešu centrā iepazīšanās ar jaunajiem brīvprātīgajiem no Vācija un Francijas
VIIS sistēmā - skolēnu skaits izglītības iestādēs novadā
Visu dienu amatiermākslas kolektīvu izvērtēšana

Trešdiena, 6. septembris
8.30 Deputāti un Domes administrācijas pārstāvji apmeklē Tukuma Muzeju un tā iestādes
8.30 Būvvaldes sēde
13.00 Tikšanās par saistošajiem noteikumiem (Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā).

Ceturtdiena, 7. septembris
8.00 Domes administrācijas pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksni
13.15 Tikšanās par skolu un bērnudārzu energoefektivitātes projektiem
14.00 Bāriņtiesas sēde

Piektdiena, 8. septembris

Uzklausīšanas sanāksme par SIA “Tukuma ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Sestdiena, 9. septembris
11.00 Veselības un sporta diena LLT

Pirmdiena, 11. septembris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference.
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

 

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 28. augusta līdz 3. septembrim reģistrēti 7 dzimušie, reģistrētas 7 miršanas un 10 laulību reģistrācijas.
Augusta mēnesī - 31 dzimušais, reģistrētas 32 miršanas un noslēgtas 35 laulības.