2015 03 13 14 21 27 ST trasu tirisana

Lai uzturētu gaisvadu elektrolīnijas drošā stāvoklī un nodrošinātu klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS "Sadales tīkls" vai sadarbības partneri regulāri visā Latvijā novērtē elektrolīniju trašu stāvokli un, ja nepieciešams, veic elektrolīniju apdraudošo koku, to zaru un krūmu nozāģēšanu.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, AS "Sadales tīkls" jārūpējas, lai elektrolīniju trase būtu pilnībā attīrīta no kokiem un krūmiem, bet elektrolīniju aizsargjoslā jāveic elektrolīniju apdraudošo koku nozāģēšana. Informācija par elektrolīnijas aizsargjoslas un trases platumu ir pieejama.

Saskaņā ar 2017. gada 15. jūnija Vispārīgo vienošanos Nr. AST/17-159 "Par 330/110 kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma 2017. gadā starp "Augstsprieguma tīkls" un SIA "Vējakalni"", augusta, septembra vai oktobra mēnesī tiks veikti elektropārvades līnijas trases tīrīšanas darbi objektā LNr. 250 Ķemeri - Tukums. 

Lūdzam iedzīvotājus, kuru nekustamie īpašumi ar kadastra numuru (skatīt šeit) ir šajā elektropārvades līnijas trases posmā, nodrošināt piekļūšanu pie elektriskā tīkla objektiem.

Saudzīga attieksme pret īpašumu tiek garantēta.

Elektrolīniju trases un aizsargjoslas platums