Kafe 2017 PDF

Pilsētas parks Tukuma kartē iezīmēts pirms teju 200 gadiem. Vēl 20. gadsimta sākumā tā pilsētniekiem bijusi ļoti iecienīta pastaigu vieta ar vairākiem celiņiem un lapenēm, svētdienās te spēlējis pūtēju orķestris un darbojušās kafejnīcas. Kādu laiciņu Pilsētas parks bija piemirsts, taču 2016. gadā to atjaunoja un tas atkal nodots tukumnieku rīcībā.

Domājot par iedzīvotāju labklājību un pakalpojumu pieejamību, šogad (2017. gadā) Pilsētas parkā plānots uzbūvēt kafejnīcu ar terasi, ēkā paredzot arī divas apmeklētāju tualetes. Domājot par pašiem mazākajiem parka apmeklētājiem, viena no tām tiks aprīkota ar pārtinamo galdu.

Kafejnīca projektēta kā vienstāva ēka, kas montēta no rūpnieciski ražotiem paneļiem, lēzena jumta un daļēji segtas terases. Ēka tiks izvietota parka dziļumā, proti, pie asfaltēta celiņa, galvenās ieejas durvis un terase būs vērstas virzienā uz parka centrālo rotaļu laukumu, bet ieeja uz kafejnīcas palīgtelpām un apmeklētāju tualetēm – uz Pauzera pļavām. Kafejnīcas ēku ar centrālo rotaļu laukumu savienos bruģēti celiņi. Jaunizbūvētā kafejnīcas ēka tiks izmantota sezonāli, tāpēc tai nav paredzēts ierīkot apkures sistēmu. Objekta ūdensapgāde un kanalizācija tiks nodrošināta, pieslēdzoties parka teritorijā izbūvētajiem ārējiem tīkliem, bet elektroapgādes tīklu pieslēgums tiks veidots no uzskaites sadalnes zemesgabalā.

Būvniecības ieceres dokumentus izstrādāja un autoruzraudzību objektā, saskaņā ar vienošanos, veiks Tukuma novada Domes arhitekte Antra Apine. Būvniecības iecere akceptēta, un būvatļauja izdota 2017. gada 11. jūlijā, būvdarbi uzsākti 2017. gada 17. jūlijā, objekta būvuzraudzību veic būvinženieris Raimonds Bretšneiders.

Būvniecības iecere tiks realizēta, sadarbojoties vairākiem Tukuma novada uzņēmumiem. Terases, kafejnīcas un tualešu moduļu izgatavošanu veic SIA “ReBalt Modular Systems”; darbu izmaksas: terases (ar nojumi) moduļa izgatavošana un piegāde – 12 098,79 eiro (t. sk. PVN), kafejnīcas un tualetes moduļa izgatavošana un piegāde atbilstoši iepirkumam – 22 858,11 eiro (t. sk. PVN). Stabveida pamatu izbūvi, moduļu montāžu, bruģa segumu izbūvi, uzbrauktuvju uzstādīšanu, objekta teritorijas labiekārtošanu un pievienošanu inženiertīkliem veic SIA “Telms”, līguma summa ir 24 083,99 eiro (t. sk. PVN). Ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu un izbūvi veica SIA “Tukuma ūdens” par summu 12 858,61 eiro (t. sk. PVN), kas jau iepriekš tika paredzēta 2017. gada budžetā. Elektroapgādes tīklu projektēšanai un izbūvei līdzekļi paredzēti 2017. gada budžetā, un būvniecība notiks pēc AS “Sadales tīkls” organizētās cenu aptaujas.

Vienlaikus ar būvniecību tiek risināti jautājumi par jaunizbūvēto telpu iekārtošanu un gatavoti telpu nomas tiesību izsoles noteikumi. Šie jautājumi tiks virzīti izskatīšanai Tukuma novada Domes komiteju sēdēs.