Drukāt
Untitled 1
Pirmdiena, 24. jūlijs
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference.
11.00 Grantu konkursa "Radi Tukumam" pieteikumu izvērtēšana
11.00 Iepirkuma "Rūpnieciski ražotas kafejnīcas ar WC moduļa piegāde un uzstādīšana" atvēršana
13.00 Lauku ceļu būvsapulce Tumes pagastā
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
16.00 Tikšanās sakarā ar ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs
17.30 Iepirkuma "Autotransporta piegāde Tukuma novada pašvaldībai" izskatīšana 
 
Otrdiena, 25. jūlijs
9.00 Finanšu komitejas ārpuskārtas sēde (lēmuma projekts)
9.00 Džūkstes kopienu centra būvsapulce
9.00 Melnezera, Vilkājas, Purva un Slocenes ielas būvsapulce
10.00 Tikšanās par satiksmes stāvokļa monitoringu Durbes ielas krustojumā
13.00 Dzīvokļu komisija
13.00 Tikšanās Reģionālo attīstības centru apvienībā (RACA) piedalās Normunds Rečs
 
Trešdiena, 26. jūlijs
8.15 Nodaļu un pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme
13.15 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija
 
Ceturtdiena, 27. jūlijs
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
14.00 Domes sēde (lēmuma projekti)
15.00 Parādes ielas būvsapulce
 
Piektdiena, 28. jūlijs
10.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi komisija
 
Pirmdiena, 31.jūlijs
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference.
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
 

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 17. līdz 23. jūlijam reģistrēti 5 dzimušie, 9 mirušie un noslēgtas 4 laulības.