0deee59709b54d71b6 49064311

 

Jau ziņojām, ka šorīt, 20. jūlijā, Tukuma novada pašvaldība saņēma ziņu, ka Slocenes upes krastā, pie Jelgavas ielas tilta, konstatētas beigtas zivis. Pašvaldības speciālisti nekavējoties sazinājās ar Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālo vides pārvaldi (RVP), lai skaidrotu notikušā iemeslus.

Apsekojot notikuma vietu, inspektori konstatēja, ka, veicot Slocenes upes gultnes tīrīšanas darbus, pārkāpti darbu veikšanas tehniskie noteikumi. Uzņēmuma SIA “GTF” darbinieks ar ekskavatoru atradies upē un no turienes tīrījis gultni, lejot no kausa upē smelto. Šādi rīkojoties, ir pārkāpti darba veikšanas noteikumi, izveidojies ūdens saduļķojums, kas izraisījis apmēram 40 zivju bojāeju.

Šobrīd tiek noskaidroti lietas apstākļi. Ir ierosināta administratīvā lietvedība. Atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58. pantam, par vides piesārņošanu un piegružošanu juridiskajām personām piemērojamais sods sākot no 350 līdz 2 900 eiro.

Informējam, ka šobrīd tiek veikts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts “Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene, ŪSIK kods 3782:01, pik. 302/45 – 408/45 atjaunošana Tukumā un Tumes pagastā, Tukuma novadā”, kas ir Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pasūtījums.