IMG 9744

Rūpējoties par informācijas pieejamību un Tukuma smukumu, pilsētā uzstādīti divi jauni afišu stabi. Viens no tiem atrodas pie Tukuma pilsētas Kultūras nama, otrs – iepretim novada Domes ēkai. Lai radītu un uzturētu vienotu pilsētas tēlu, afišu stabu vizuālajā noformējumā ietverti Tukuma zīmola elementi un Gunāra Bērziņa kaķi, kuri laiski izgūlušies uz afišu staba jumtiņiem.

 

Afišu stabu būvniecības iecere tika akceptēta Tukuma novada būvvaldē 2017. gada 11. jūlijā. Stendi tapa sadarbojoties dažādu nozaru pārstāvjiem. Tukuma uzņēmumi SIA “Telms” un SIA “Advertex” veica jauno stendu izgatavošanu, uzstādīšanu un izgaismošanu, bet Bērziņa kaķu skulptūru autors ir tēlnieks Valts Barkāns (SIA “Arteforma”), kurš tukumniekiem jau ir pazīstams kā Tukuma Katrīnas skulptūras autors.

Viena afišu staba izgatavošanas un izgaismošanas izmaksas ir 8481,63 euro (ar PVN). Šo summu sastāda pamata un elektroapgādes kabeļu līniju izbūve, segumu demontāža un atjaunošana, konkrētā betona staba izgatavošana un nostiprināšana, jumts un tā balstu konstrukcijas, elektroinstalācijas un to montāžas darbi, speciālā tehnika un transporta pakalpojumi, nodokļi. Papildus tam, izveidotas divas kaķu skulptūras, kur vienas skulptūras izmaksas ir 2360,00 euro (ar PVN). Projekta kopējās izmaksas sastāda 21682,26 euro (ar PVN), kas bija plānotas pašvaldības 2017. gada budžetā. Pirms projekta uzsākšanas pašvaldība veica tirgus izpēti un salīdzināja izmaksas, kādas tās bijušas citām pašvaldībām (Kuldīga, Ventspils, Rīga, Dobele, Ogre, Jelgava, Smiltene), uzstādot šāda veida pilonus. Lai ar transporta pakalpojumiem nesadārdzinātu projekta kopējās izmaksas, par darbu veicējiem tika izvēlēti vietējie uzņēmēji.

Šobrīd pašvaldības rīcībā ir vairāk nekā 15 dažādi reklāmas stendi – divi jaunuzbūvētie betona piloni, trīs reklāmas stabi, kas paredzēti izmantošanai iekštelpās (izvietoti stacijā “Tukums 1”, tirdzniecības centrā “Tukums” (pie Rimi) un Tukuma bibliotēkas telpās), un 11 stiklotie stendi visā pilsētā un mikrorajonos. Par informācijas izvietošanu uz iekštelpās esošajiem reklāmas stendiem rūpējas Tukuma pilsētas Kultūras nams, bet stiklotie stendi ir Tukuma novada Domes Arhitektūras nodaļas un Tūrisma informācijas centra pārraudzībā. Stiklotajos reklāmas laukumos vienā pusē tiek izvietots Tukuma zīmola stāsts, bet otrā – attiecīgā mikrorajona karte ar servisa informāciju un apskates objektiem attiecīgajā pilsētas vietā.

Arī turpmāk par stikloto afišu stendu informāciju un apsaimniekošanu rūpēsies Tūrisma informācijas centrs. Iedzīvotāji informāciju varēs izvietot uz pieciem iekštelpās un pilsētā uzstādītajiem stabiem, kurus apsaimniekos pašvaldība. Pagaidām pašvaldība nav izstrādājusi noteikumus un neiekasē nodevu par informācijas izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem reklāmas stabiem. Iedzīvotāji tiek aicināti informatīvās un pasākumu afišas sagatavot 5 eksemplāros un nogādāt tās Tukuma novada Domes apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Tūrisma informācijas centrā. Par to, lai reklāmas materiāli nonāktu uz stendiem, rūpēsies pašvaldība.