Untitled 1
Pirmdiena, 10.jūlijs
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Lēmuma projektu apspriešana

13.00 Lauku ceļu būvsapulce Tumes pagastā
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Otrdiena, 11.jūlijs
9.00 Džūkstes kopienu centra būvsapulce
10.00 Satiksmes komisija
10.00 Pilsētas svētku darba grupas tikšanās
13.00 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija
14.00 Būvvaldes sēde
 
Trešdiena, 12.jūlijs
8.30 Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmuma projekti)
9.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi komisija
10.30 Teritoriālās attīstības komiteja (lēmuma projekti)
13.30 Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (lēmuma projekti)
15.30 Izglītības, kultūras un sporta komiteja (lēmuma projekti)
No 6.00 rītā slēgta transporta kustība Talsu ielā! (Papildus informācija)
 
Ceturtdiena, 13.jūlijs
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
13.00 Bāriņtiesas sēde
13.15 Darba grupas sanāksme, par telpu atlasi pašvaldības funkciju nodrošināšanai (Informācija)
No 6.00 rītā slēgta transporta kustība Talsu ielā! (Papildus informācija)

 

Piektdiena, 14.jūlijs
Pilsētas svētki "Precību spēles" pirmā diena "GATAVOŠANĀS"
 
Sestdiena, 15.jūlijs
Pilsētas svētki "Precību spēles" otrā diena "IZRĀDĪŠANĀS UN SASKATĪŠANĀS"

 

Svētdiena, 16.jūlijs
Pilsētas svētki "Precību spēles" trešā diena "SADERĒŠANA"
 
Pirmdiena, 15.jūlijs
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference.
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
 
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 3.līdz 10. jūlijam reģistrēti 6 dzimušie, reģistrētas 7 miršanas un 5 laulību reģistrācijas.