Logo Veselibas projekts

Lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldība īsteno veselības veicināšanas projektu1.

Visa gada garumā notiks dažādi tematiski pasākumi un atbalsta grupas, kurās iedzīvotāji varēs iesaistīties bez maksas. Aicinām iepazīties ar Jūlija mēnesī pieejamajām aktivitātēm!

Jūlija mēneša aktivitātes

Gada pasākumu plāns.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda, 342 637,00 EUR no kurām 85 % ir ESF finansējums 291 241,45 EUR apmērā un 15% valsts budžeta finansējums 51 395,55 EUR apmērā.


 1. „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.” (Nr.9.2.4.2/16/I/011)