Kapu svētki Lamiņu kapos - 2017. gada 2. jūlijs
Lamiņu Svētā Jura katoļu baznīcā Svētā Mise ar aizlūgumu par mirušajiem 2. jūlijā pl.14.00

Kapu svētki Pūres pagasta kapsētās 20.augustā
Pl.13.00 - Pūres kapos
Pl.14.00 - Luntes kapos
Pl.15.00 - Ķīšu kapos
Pl.16.00 - Krātiņu kapos
Pl.17.00 - Cērenieku kapos