Drukāt

iNFORMACIJA

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28.pantu, tiek sasaukta Tukuma novada Domes ārkārtas sēde 2017. gada 30. jūnijā plkst. 14:30 Talsu ielā 4, Tukumā. Sēdes darba kārtībā jautājums par telpu nomas objekta atlases rezultātiem un telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.

(Lēmuma projekts)