iNFORMACIJA

Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālā dienests” un Tukuma novada bāriņtiesa funkciju izpildes nodrošināšanai līdz 9. jūnijam izsludina nomas objekta piedāvājumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”).

1. Nomnieks:
Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālā dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests)
(reģistrācijas Nr. 90009182572).
Adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
Kontaktpersona: Ina Balgalve, tālrunis: 26480895, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2. Nomas objekts:
Nomas objekta specifiskās prasības un tehniskais stāvoklis: norādīts sludinājuma Pielikumā Nr.1“Nomas objekta specifikācija”.

3. Nomas objekta atrašanās vieta:
Tukuma pilsētas teritorijā (precīzāka atrašanās vieta norādīta sludinājuma Pielikumā Nr.2)

4. Nomas objekta lietošanas mērķis:
Tukuma novada sociālā dienesta un Tukuma novada bāriņtiesas funkciju izpildes nodrošināšanai.

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta.

5.1. Iznomāšanas pretendents Iznomāšanas pretendenta piedāvājumu (Pielikums Nr.3) līdz 2017.gada 9.jūnijam, plkst.15.00 iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda iznomāšanas pretendentu (pretendenta nosaukums (vārds, uzvārds), juridiskā (deklarētā) adrese) un atsauci uz nomnieka nomas sludinājumu “Telpu noma Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālā dienests” un Tukuma novada bāriņtiesas funkciju izpildes nodrošināšanai.
5.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Tukuma novada sociālais dienests Adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
5.3. Piedāvājumam pievieno:

5.3.1. Nomājamās telpas plānu no būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas.
5.3.2. Zemesgrāmatas apliecības kopija.
5.3.3. Ja piedāvājumu parakstījusi pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvara, vai dokuments, kurš apliecina par tiesībām rīkoties ar attiecīgo īpašumu.
5.3.4. Vēlams pievienot objekta fotogrāfijas.

NOMAS OBJEKTA SPECIFIKĀCIJA