sapulce

2017. gada 6.aprīlī notika Tukuma pilsētas iedzīvotāju sapulce. Šajā rakstā iespējams izlasīt atbildes uz sapulces dalībnieku un interaktīvās aptaujas jautājumiem.

 

 

– Lūdzu, informējiet, kā risināt problēmu ar sabrukušu mājas piebraucamo ceļu Kurzemes ielā 18 un Kurzemes ielā 14. Tukuma nami līdz šim ir bijuši ļoti noraidoši un neieinteresēti – vai Dome spēj palīdzēt? Lelde un Modris

Atbild SIA “Tukuma nami” valdes loceklis Uldis Eglītis:
Kurzemes iela 18 ir ēka, kurai ir nomainīts jumts, līdz ar to pagalma labiekārtošanai šobrīd nav līdzekļu. Ja iedzīvotāji vēlas, var paaugstināt apsaimniekošanas maksu, esam gatavi šo jautājumu izskatīt un tad arī pagalmu labiekārtot. Pašreiz tiek izstrādāts projekts ēkām Kurzemes ielā 20 un Kurzemes ielā 22, kam paredzēts labiekārtot pagalmus. Tās ir blakus mājas iepriekš minētajām ēkām. Ceru, ka šogad šo projektu realizēsim un šo pagalma daļu izdosies labiekārtot.


Kad Tukuma pilsētā tiks pieklājīgi tīrītas ielas ziemas mēnešos?
– Esmu 2.grupas invalīde, dzīvoju Tukuma centrā, blakus tirgum. Manas mājas pagalms regulāri ir kupenās! Ir dienas, kad tas pat netiek kaisīts! Vai man nav tiesību iziet ārpus mājas, netraumējot sevi...?

Atbild Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis:
Lai sniegtu konkrētu atbildi, ir jāzina precīza adrese, vai tas ir pagalms sētā, vai tas ir laukums, respektīvi, kopīpašums. Privātīpašumus, pagalmus un piegulošās teritorijas pašvaldība netīra.


– Vajadzētu apgriezt zarus kokiem, zem kuriem ir gājēju ietve. Piemēram, no tirgus ejot uz veikalu “Randa”. Jau 2 gadus nav apgriezti apakšējie zari, jāliecas, lai izietu pa apakšu.
Atbild Tukuma novada Domes ainavu arhitekte Maija Fogele:
Katru gadu pavasarī un arī pēc koku saplaukšanas pie trotuāriem un veloceliņiem augošiem kokiem tiek “pacelti” vainagi, dzīvžogiem apzāģēti sānu zari, kuri traucē gājējiem un velobraucējiem.
Kokiem, kuri atrodas ārpus pašvaldībai piederošas zemes, vainagu kopšanas darbi jānodrošina zemes īpašniekiem vai apsaimniekotājiem. Apsekosim minēto objektu un apzāģēsim, vai informēsim zemes īpašnieku.


– Labdien! Kad beidzot sataisīs iekšsētu Baložu ielā (bedres)? Cik gadi vēl būs jāgaida?
– Visi Baložu ielas iedzīvotāji cerībā cer, ka šogad sataisīs iekšsētas ceļu. Tur ne tikai kājas var izlauzt, bet ne ar mašīnām pabraukt. Dariet lietas labā kaut ko!

Atbild SIA “Tukuma nami” valdes loceklis Uldis Eglītis:
Baložu ielā 10 tikko tika pabeigts kāpņu telpas kosmētiskais remonts, pirms tam tika veikta ieejas lieveņa pārbūve. Darbi tiks veikti, kad būs pietiekami uzkrāti līdzekļi ēkas remontam. Turklāt pagalma labiekārtošanai ir nepieciešams akceptēts Tukuma Novada Domes būvvaldes projekts (apliecinājuma karte), kura aptuvenās izmaksas ir ap 600 EUR + PVN. Pagalma asfaltēšanas izmaksas aptuveni 18000 EUR. Šogad šādi darbi nav plānoti.


– Sveiki! Tukuma centru, cik zinu, projektēsiet, celsiet, taisīsiet... Tā vietā, netaisot Tukuma centru, uzceliet bērniem bērnudārzus, skolas, lai bērniem gadiem nav jāgaida rindas uz tām...
– Sveiki! Kā tas ir iespējams, dzemdību namu slēdza ciet, jo priekš tā naudas nav, bet, lai Tukuma centru pārbūvētu, tur nauda ir... Labāk būtu sataisījuši Tukuma visus ceļus, kaut ko lietderīgu, nevis taisīt projektu par jaunu Tukumu centru...
– Kā tukumnieki var apturēt Brīvības laukuma pārbūvi?

Atbilde:
Tukuma novada Attīstības programmas līdz 2021.gadam Investīciju plānā (pieejams: http://tukums.lv/images/stories/2017.gads/Attist_panosh_dok/IP_AKTUALIZETS_IP_2016.6_2016_12_22.pdf) ir paredzēts līdz 2020.gadam uzcelt piebūvi Tukuma pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa” vismaz trīs jaunu bērnu grupiņu izvietošanai, radot vismaz 58 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem. Savukārt Tukuma pirmsskolas izglītības iestādei “Vālodzīte” ir plānots izveidot piebūvi vismaz vienas jaunas bērnu grupiņas izvietošanai, radot vismaz 18 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem. Šo projektu īstenošanai provizoriski ir paredzēts ieguldīt 800 000 EUR.

Turklāt līdz 2022.gadam ir plānotas ievērojamas ES fondu investīcijas skolu mācību vides uzlabošanai. Tukuma vispārējās izglītības iestādēs – Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Tukuma 2.vidusskolā, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā, Tukuma 2.pamatskolā tiks veikti sekojoši uzlabojumi: dabaszinātņu kabinetu aprīkošana 7.–9.klasēm; informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā Tukuma 2.vidusskolas ēkas Raudas ielā 16, Tukumā, rekonstrukcija un piebūves celtniecība, integrējot tajā visas sākumskolas klases; sporta infrastruktūras modernizācija – Tukuma 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija. Minētajiem mērķiem provizoriski ir paredzēts finansējums 5,3 miljonu EUR apmērā.
Vairāk informācijas: http://tukums.lv/lv/157-novada-pavaldba/6961-m%C4%81c%C4%ABbu-vides-uzlabojumi


– Labdien! Ir jau pagājuši divi gadi kopš iedzīvotājiem jāmaksā par ūdens skaitītāju nomu. Toreiz paskaidrojums, kas bija avīzē no Domes puses. (http://www.ntz.lv/dazadi/udensskaititaji-jamaina-kad-beidzas-termins/), ka iedzīvotājiem tiks uzstādīti modernāki un to rezultāti tiks nolasīti.
Gribētos zināt, kā tad iet tā modernizācija, jo naudas mēnesī maksājam – vienā gadā sanāk viena skaitītāja noma 8,52 EUR, bet četru (divi aukstie, divi karstie) – 34,08, kas ir pieklājīgs cipars. Četros gados – 136,32.
SIA “Tukuma nami” mājas lapā arī nevar atrast datus par šo skaitītāju iepirkumu, lai saprastu, cik tad tas uzstādītais skaitītājs maksā, vai arī, ja tas ir noformēts kā pakalpojums, cik tad maksā viena skaitītāja maiņa? Vai tiešām ir izvēlēts iedzīvotājiem visizdevīgākais variants, veikta vismaz primitīva cenu aptauja, jo varbūt ka, galu galā iedzīvotājam tomēr bija lētāk pašiem to darīt? Šobrīd sanāk, ka maksājam nomu, tikai jautājums par ko? Un galu galā, kā bija pašiem jāziņo tie rezultāti, tā ir.... neizskatās, ka jaunie uzstādītie ir attālināti nolasāmi... krāpšana?
Nauda ripo, bet nekādas informācijas par to nav.... kā tad ir ar to līdzekļu izmantošanas efektivitāti? Jo ir taču jādomā arī iedzīvotāju naudas makiem, gribas pretī maksājumam redzēt konkrētu rezultātu vai vismaz kaut kādu konkrētu informāciju, kas, kad būs.

Atbild SIA “Tukuma nami” valdes loceklis Uldis Eglītis:
Skaitītāju nomaiņu atbilstoši 2008. gada 9.decembra MK noteikumu Nr.1013 punktam 33 veic mājas apsaimniekotājs. Skaitītāja nomaiņas izmaksas sastāda 24,16 EUR, kam arī tika pieņemts Tukuma Novada Domes lēmums. Ūdens skaitītāju var mainīt arī pats dzīvokļa īpašnieks par saviem līdzekļiem, bet pirms tam ir jāsaņem ēkas apsaimniekotāja skaitītāja maiņas tehniskie noteikumi (ar to var iepazīties arī SIA “Tukuma Nami” mājas lapā). Skaitītāja maiņa jāveic atbilstoši noteikumos noteiktās prasībās, un to veic sertificēts meistars. Pēc skaitītāja nomaiņas apsaimniekotājs veic skaitītāja pārbaudi atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām un mezgla pārplombēšanu. Pārbaudes un pārplombēšanas izmaksas sastāda 5,00 EUR.
Noteiktā Ūdens skaitītāja nomas maksa ir 0,71 EUR/mēnesī (atlikts maksājums). Nomas maksas summa četros gados par skaitītāja nomaiņu, protams, ir lielāka, jo naudai arī ir sava cena. (četros gados šī starpība sastāda 9,92 EUR).
Skaitītājus, protams, var aprīkot ar datu nolasīšanas uzlikām, lai būtu iespēja datus nolasīt attālināti. To var darīt tikai tad, ja ēkā skaitītāji ir vienas markas un vienāda tipa. Kamēr katrā dzīvoklī tie ir dažādu ražotāju un dažādas klases skaitītāji to izdarīt nevar (skaitītājiem būs datu nolasīšanas neatbilstība). Tādēļ arī SIA “Tukuma Nami” maina tikai vienas markas ūdens skaitītājus SMART+ un tie ir jauni ekspluatācijā nelietoti.


– Dzīvojam Meža ielā 20, pie “mazās Maksimas”, tur visu laiku ir pilni konteineri, ļoti netīrs, īpaši vējainā laikā, vai nav iespējas tos konteinerus ievietot tādā kā nojumītē zem jumta, lai vējš visu nedzenā un nepiemēslo? Bez tam tur atkritumus visu laiku izmet “Narvesen” un dārzeņu kiosks. Vai viņi par to maksā? Vai tikai iedzīvotāji?

Atbild SIA ’’Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības, ‘’Piejūra’’ valdes priekšsēdētāja Indra Rassone:
Konteineru izvešanas grafiku saskaņo ēku apsaimniekotājs – SIA ‘’Tukuma nami’’ un atkritumu izvedējs ir “Eko Baltia Vide”. Ja konteiners jāizved biežāk, tad tas vispirms jārunā ar ēkas apsaimniekotāju. Par konteineru novietošanu zem jumta – ir tā, ka iespējams nākotnē to varētu darīt, bet tie būs papildus izdevumi. Sākotnēji to varētu risināt, iedzīvotājiem izmetot atkritumus, vajadzētu aizvērt konteinera vākus, tad atkritumus vējš neizdzenātu. Savukārt informācija, vai dārzeņu kioskam un “Narvesen” ir līgumi par atkritumu izvešanu tika nosūta Pašvaldības policijai pārbaudei.


Atbild SIA “Tukuma nami” valdes loceklis Uldis Eglītis:
Šajā laukumā ap konteineru vienmēr tiek novietotas automašīnas tā, ka atkritumu izvedējam ir grūti piebraukt. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc konteineri paliek neizvesti. Savukārt, ja iedzīvotāji redz, ka konteineros atkritumus izber kāda nepiederoša persona, aicinām ziņot Pašvaldības policijai. Var zvanīt arī dispečerdienestam pa tālruni 8881.


– Kad beidzot tiks demontētas “Lukoil” pamestās degvielas krātuves milzu cisternas līdzās dzelzceļam netālu no Tukuma I dzelzceļa stacijas? Šis monstrs neatbilst ierēdņu sludinātajam teicienam - uz Tukumu pēc smukuma...


Atbild Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans:
“Lukoil” savu biznesu ir pārdevis citai firmai. Šis saistību pārņēmējs darbojas arī pie mums Tukumā. Viņam šobrīd tiek rēķināta paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme saistībā ar teritorijas nesakārtotību. Tomēr jaunais īpašnieks aktīvi strādā pie nojaukšanas projekta un, iespējams, jau šajā gadā redzēsim kādas reālas darbības.


– Kad Tukumā tiks uzcelts baseins?

Atbild Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans:
Šobrīd ir vienošanās ar uzņēmēju Andri Ramoliņu, kurš gatavojas celt viesnīcu, kuras telpās paredzēts arī baseins. Pašvaldība pati baseinu tuvākajā laikā neplāno būvēt.


– Kāpēc tiek apdalīti un ignorēti tie iedzīvotāji, kas nelieto internetu? Kur viņi varēja uzzināt par šo slepeno masonu sapulci?

Atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Laukmane
Iedzīvotāju sapulce tika izziņota "Tukuma Laiks" marta numurā: http://www.tukums.lv/.../Tukuma.../Marts/Tukuma_Laiks_labots.pdf 15.lapā .
Izdevumu saņem visi Tukuma iedzīvotāji BEZ MAKSAS!
Par sapulci tika ziņots arī Kurzemes Radio novada ziņās, ceturtdienās plkst.10.30 (Konkrēti: 30.martā un 6.aprīlī)
Vairākas reizes sociālajos tīklos - Facebook, Draugiem.lv un Twitter.
Kā arī NTZ un www.tukums.lv


– Kādi ir normatīvie akti attiecībā uz “Eco Baltia Vide” darbību un kā viņi tos pilda? Mēs aprokam 80% no atkritumiem, tādējādi veidojas metāna gāze, kas ir ļoti kaitīga cilvēku veselībai. (..)

Atbilde:
Tie atkritumi, kas tiek nodoti “Eco Baltia Vide” nonāk Talsos. Poligons ir atbilstošs visām Eiropas direktīvām, un attiecībā uz apkārtējo vidi problēmas šobrīd nav konstatētas. Kas attiecas uz vēsturisko poligonu, kas atradās pie Engures ceļa, tas ir rekultivēts un sakārtots, metāna gāzes tiek pārbaudītas un monitoringi joprojām tiek veikti.


– Kā jūs vērtējat to, ka tiek piestādīts rēķins par neesošiem atkritumiem?

Atbilde:
Šīs attiecības regulē iedzīvotāju noslēgtais līgums ar “Eco Baltia Vide”. Līgumā visi maksājumi ir atrakstīti.
Pašvaldība visas šīs problēmas, iepirkuma rezultātā ir konstatējusi. Iepirkums beidzas nākamajā gadā. Visticamāk pašvaldība pati veidos jaunu iepirkumu vai deleģēs šīs funkcijas pašu uzņēmējiem. Tas viss ir vērtēšanas procesā.


– Runa ir par to, ka viņi uzspiež slēgt līgumu!

Atbild Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis:
Šo problēmu pašvaldība ir konstatējusi. Pie iepirkuma bija nepieciešams līgums. Iepirkumu rīkoja deviņu pašvaldību deleģētais pārstāvis Talsu pašvaldībā. Ja salīdzina iepriekšējos saistošos noteikumus ar tiem, kas šobrīd ir spēkā, iepriekšējos bija opcija, ka ar Komunālās nodaļas vadītāja atļauju iedzīvotājs var izvest atkritumus reizi trijos mēnešos vai retāk. Tas grāva visu sistēmu. Veidojot iepirkumu, mēs panācām vienošanos Talsos, ka visas pašvaldības, izņemot Kandavu, atkritumus izved regulāri, bet tiek samazināts atkritumu konteineru tilpums, jo agrāk minimālais konteineru tilpums bija 240 l. Arī pēc higiēnas prasībām atkritumi būtu jāizved regulāri.


– Vai Tukumā tuvākajos gados ir plānots veidot elektromobiļu uzlādes staciju?

Atbild Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja Anita Šēlunda:
Pašvaldība sagatavoja projektu elektromobiļu uzlādes stacijas izbūvei, bet valsts programmā, kur ir Eiropas finansējums, bija salīdzinoši ļoti mazs līdzfinansējums, tāpēc mēs atteicāmies no šī projekta. Taču paralēli ir valsts programma, kur arī ir Eiropas līdzfinansējums, konkrēti CSDD, kuri ar savu programmu veido šīs stacijas visā Latvijā. Tukuma pilsētā arī tāda ir plānota. Šobrīd tiek izvērtētas vietas, kur šādu staciju izveidot. Šis jautājums ir procesā.


– Vai ir plānots sakārtot Čigānu ezeru? Iepriekšējā kārtošana bija neveiksmīga.

Atbild Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis:
Kad tika īstenots ūdenssaimniecības projekts, tad Čigānu ezerā nācās nolaist ūdens līmeni, jo pastāvēja bažas, ka dambis, rokot kanalizācijas tranšeju, varētu tikt pārrauts. Šobrīd ir uztaisīts tā, ka ūdens līmeni ezerā ir iespējams regulēt. Bet tai laikā pašvaldība saņēma sūdzības no augstāk esošajām mājām, ka tur ir augsts grunts ūdeņu līmenis. Problēma bija tā, ka ūdeni ezerā nebija iespējams mazināt.
Pagājušajā gadā ezerā bija ziedēšana un zinātniskā institūta “Bior” analīzes parādīja, ka Čigānu ezerā tiek novadīta sadzīves kanalizācija. Tāpēc viņš aizaug. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir ielikt vēl vienu līmeņa regulatoru un pacelt līmeni augstāk.


– Celtnieku ielā 3 bija plīsis ūdensvads. Avārija tika ātri novērsta, bet gājēju celiņš, kur tika noņemts nost bruģis, vēl nav sakārtots.
Atbilde:
SIA “Tukuma ūdens” apsekos šo vietu un sakārtos.


– Meža ielā 13 pagājušajā gadā bija izdrupusi ieeja, mēs vēršamies pie SIA “Tukuma nami”. Viņi ielēja ūdens-grants maisījumu ar sauju cementu. Pēc pusgada visa kārta nonāca nost. Kad ir slapjš, tad mēs to visu nesam iekšā kāpņutelpā. Ir jau ziņots dispečeram un sētniecei, bet nekas nenotiek.

Atbild SIA “Tukuma nami” valdes loceklis Uldis Eglītis:
Mēs apsekosim šo objektu un sakārtosim!


– Vai nākotnē netiek plānots attīstīt satiksmi uz un no lidostas “Jūrmala”, dzelzceļa staciju un autoostu? Attīstīt viesnīcas pakalpojumus un visu pārējo?

Atbild Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans:
Saistībā ar lidostas attīstību pašvaldības kopējais viedoklis ir palicis nemainīgs. 2016.gada beigās tika pieņemts lēmums par lidošanas atļauju akceptēšanu 2100 lidojumiem gadā. Šo variantu ir atbalstījušas arī visas institūcijas, kā arī tas atbilst Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Lidostai ir mainījušies īpašnieki un ir iespējama lidošanas licences atgūšana un citas darbības. Pašvaldības lēmums ir pārstrīdēts administratīvajā tiesā, tas nozīmē, ka šis process ilgs vairākus gadus. Saistībā ar dzelzceļu un autoostu pašvaldībai ir projekts tās apvienot vienā ēkā, bet līdz brīdim, kamēr ir valsts dotācija autoostai, tās īpašnieks neizmantos pašvaldības piedāvājumu. Ir plānots attīstīt arī dzelzceļa stāvlaukumu otrā pusē, kas pieder SIA “Tukuma tirgus”. Sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” plānots izbūvēt paaugstināto peronu. Visi šie jautājumi ir procesā.
Runājot par viesnīcas attīstību, uzņēmējs nav atkāpies no ieceres par viesnīcas būvniecību Katrīnas laukumā.


– Mūsu mājā ir pārāk liels siltums, man trešajā stāvā ir 28 grādi, bet pirmajā stāvā ir pretēji – auksts. Par apkuri maksājam lielus rēķinus. Blakus mums ir identiska māja, bet rēķini par apkuri būtiski atšķiras. Kāpēc par apkuri īsākā mēnesī ir jāmaksā tikpat, cik par garāku mēnesi, kurš ir bijis aukstāks? Kāpēc tiek kurināts tik daudz, ja ārā ir +10 grādi? Man paskaidroja, ka to regulē elektronika, vai tos kāds vispār pārbauda? Vai kaut kas tiek darīts, lai novērstu siltuma zudumus?

Atbild SIA “Tukuma nami” valdes loceklis Uldis Eglītis:
Visās mājās ir siltummezgli, kas automātiski regulē siltuma padevi ēkā. Februāris bija īsais mēnesis, bet jāņem vērā laika intervāls, kad rādītāji tiek nolasīti. Laika intervāls īsajā mēnesī ir tieši tāds pats kā garajā. Rēķins ir atkarīgs no tā, cik daudz māja patērē. Ja salīdzina ēkas, tad ēkas ir atšķirīgas, līdz ar to arī patēriņš ir atšķirīgs. Ēkas augšējos stāvos vienmēr ir siltāks, jo siltums nāk no augšas uz leju. Mēs nevaram reaģēt uz viena dzīvokļa vēlmi samazināt siltumu, jo tai pašā laikā citos dzīvokļos ir auksts. Iespējams, ka šajā elektroniskajā sistēmā ir kādi bojājumi, tāpēc ir pieņemts lēmums šovasar uz apkures stāvvadiem uzlikt apkures regulējošos balansierus, lai varētu panākt vienādu stāvvadu siltumu.

Atbild SIA “Tukuma siltums” valdes loceklis Gundars Kūla:
Mūsu uzdevums ir nodrošināt siltuma parametrus, bet siltuma regulēšana ir mājas apsaimniekotāja ziņā. Kas attiecas uz siltumtrasēm, katru gadu tiek nomainīts kāds posms gan par mūsu līdzekļiem, gan ar ES fondu atbalstu. Pagājušajā gadā tika nomainīta siltumtrase Smilšu ielā. Ja paspēsim, tad šogad plānots mainīt siltumtrasi Kurzemes ielā pie Tukuma 2.vidusskolas. Šobrīd siltuma zudumi trasēs ir apmēram 18% bet vēl pārus gadus atpakaļ tie bija 30%. Šogad ir plānots siltuma tarifa samazinājums.


– Kam jākopj kāpņu telpas Spartaka ielā 3?

Atbild SIA “Tukuma nami” valdes loceklis Uldis Eglītis:
Sētniekam ir pienākums reizi nedēļā kāpņu telpā veikt sauso uzkopšanu. Ja iedzīvotāji vēlas, par papildus samaksu var vienoties, ka sētnieks kāpņu telpu arī mazgā. Aicinām arī pašus iedzīvotājus sekot līdzi un sakopt vidi, kurā paši dzīvo.


– Mums kaimiņos ir 28 bišu stropi, mēs ar bērniem nevaram iziet ārā sētā, jo bites kož. Kā mums rīkoties?
Atbilde:
Vispirms vajadzētu kaimiņiem sanākt kopā un mēģināt šo jautājumu risināt. Ja nē, tad jāvēršas Pašvaldības policijā.