Untitled 1

Pirmdiena, 17.aprīlis
13.00 Tukuma novada un starpnovadu deju kolektīvu skate.

Otrdiena, 18.aprīlis
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija

Trešdiena, 19.aprīlis
8.15 Administratīvo aktu strīdus komisija
11.00 Lēmuma projektu izskatīšana
13.00 Būvvaldes sēde

Ceturtdiena, 20.aprīlis
12.00 Deju kolektīvu kopkoncerts “Danču spēles” Tumē
14.00 Administratīvā komisija

Piektdiena, 21.aprīlis
9.30 – 11.00 Iekšlietu ministra Riharda Kozlovska vizīte
10.00 Lauksaimniecības zemes izvērtēšanas komisija

Sestdiena, 22.aprīlis
Lielā Talka
Atkritumu maisus varēs saņemt talkas dienā, 22.aprīlī, no pulksten 8.30 līdz pulksten 12.00
http://www.tukums.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=7022 

Pirmdiena, 24.aprīlis
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference.
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 10.līdz 16. aprīlim reģistrēti 8 dzimušie, reģistrētas 10 miršanas un laulību reģistrācijas nav.