Talka

Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Tukuma novada iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš talkas aktivitātēs ir piedalījies jau kopš projekta pirmssākumiem uzsvēra, ka Lielā talka ir viens no veidiem kā mainīt cilvēku domāšanu un darbību: “Talka arī parāda, ka labas lietas nevar izdarīt uzreiz-vienā mēģinājumā, bet tam ir nepieciešams laiks, lai mēs tiešām mainītos paši, mainītu savus paradumus, domāšanu un uzvedību. Talka ir uzskatāms piemērs tam, ka, ja tas notiek nepārtraukti, tad ar katru gadu mēs kļūstam labāki”.

Lūgums sakopšanas vietu pieteikt www.talkas.lv vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Talsu ielā 4, Tukumā) pa tālruņiem 63122707, 26603299, vai pie talkas koordinatoriem pagastos. Reģistrācija mājas lapā tiks slēgta 20.aprīlī. Organizācijas, uzņēmumi, iestādes, iedzīvotāju grupas un individuālie talcinieki atkritumu maisus varēs saņemt, ja būs reģistrējuši sakopšanas vietu.

Darbus Tukuma novadā koordinēs talku koordinatori:
- Tukuma pilsētā Gundega Rugāja, tālrunis 63107281, 20038900,
- Irlavas un Lestenes pagastos Elmārs Muižnieks, tālrunis 63154869, 27756513,
- Pūres pagastā Voldemārs Strods, tālrunis 29249364,
- Jaunsātu pagastā Aija Tišlere, tālrunis 26276162,
- Tumes pagastā Juris Staķis, tālrunis 26436476,
- Degoles pagastā Gunta Lēruma, tālrunis 26518987,
- Slampes pagastā Jānis Ambrazēvičs, tālrunis 29178395,
- Džūkstes pagastā Vilnis Lācis, tālrunis 29450521,
- Sēmes pagastā Silvija Rabkeviča, tālrunis 26430536
- Zentenes pagastā Modris Hanbergs, tālrunis 26238162.

Atkritumu maisus varēs saņemt talkas dienā, 22.aprīlī, no pulksten 8.30 līdz pulksten 12.00:
- Tukuma pilsētā - Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Talsu ielā 4),
- pagastu pārvaldēs - pie pagastu koordinatoriem,
- pieteiktajās talkas vietās maisus varēs saņemt no plkst.12.00.

Maisus, ar savāktajiem atkritumiem jānovieto pie konteineriem vai ielu malās, vai citās ar autotransportu piebraucamās vietās. Par maisu atrašanos informēt:
- talkas koordinatorus Tukuma novadā,
- Tukuma pilsētā arī pa tālruņiem: 63122707, 26603299, 26343498.

Informācija par talku lasāma www.talkas.lv