gimenes foto

Šodien mēs dzīvojam lielā paātrinājumā. Būdami nemitīgā steigā, mēs daudzus darbus atliekam uz pēdējo minūti. Tā rezultātā bieži vien nākas piedzīvot, ka steidzami darāmais mums kļūst svarīgāks par patiesajām vērtībām. Apzinoties to, ka viens no visvērtīgākajiem cilvēces labumiem - ģimene, atrodas strauju, nopietnu sabiedrisku un kulturālu pārmaiņu ietekmē, vēlamies sniegt atbalstu tiem, kuri, izprotot ģimenes vērtību, cenšas palikt tai uzticīgi.

Sestdien, 25.martā plkst.12.00, Tukuma bibliotēkā, Šēseles ielā 3,  lekcija par tēmu “ĢIMENE – PERSONU KOPĪBA”, Tukuma bibliotēkā.

Saruna par garīgo, emocionālo, fizisko vienotību un prioritātēm ģimenē, bērna garīgajām vajadzībām.

Klātesošos uzrunās priesteris Andris Ševels, MIC, Lic. Theol., RARZI lektors, daudzu par ģimenēm aktuālām tēmām publikāciju autors.

Organizē Tukuma sv. Stefana Romas Katoļu draudze.
Ieeja par ziedojumiem!

 

Foto no interneta resursiem.