suns kakis

Pašvaldībā apstiprināti saistošie noteikumi Par suņu un kaķu turēšanu Tukuma novadā”, kas nosaka suņu un kaķu īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus, prasības klaiņojošo un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtībai Tukuma novadā, kā arī atbildību par noteikumu neievērošanu.

 

Jauni saistošie noteikumi bija nepieciešami, jo izdarīti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, kas būtiski mainījis valsts noteikto tiesisko regulējumu par mājdzīvnieku turēšanu.

Tukuma novada Domes saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība vairs neveic suņu un kaķu reģistrāciju, kā arī neiekasē nodevas par suņu turēšanu, kā tas bija līdz šim. Ministru kabineta noteikumi Nr.491 nosaka, ka no 2017.gada 1.janvāra suņiem, kas sasnieguši 6 (sešu) mēnešu vecumu, ir jābūt implantētu mikročipu un reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā.
Mikročipēšanu veic veterinārārsts. Pie veterinārārsta var tikt veikta arī dzīvnieka reģistrācija, ja veterinārārsts šādu pakalpojumu sniedz.

Mājdzīvnieku reģistrāciju īpašnieks var veikt arī:

Ar e-pakalpojumu: Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija:

Klātienē:

  • Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (ja tiek sniegts šāds pakalpojums);
  • Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centros;
  • Lauksaimniecības datu centrā.

Reģistrējot mājdzīvnieku, nepieciešama mājdzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība, kā arī dzīvnieka īpašnieka personu apliecinošs dokuments.

 

Aicinām novada iedzīvotājus reģistrēt savus mājas mīluļus!

Foto no interneta resursiem. Attēlam ilustratīva nozīme.