09

Pēc Tukuma novada pagastu Konsultatīvo padomju ierosinājuma šogad novada pagastos tiks organizētas iedzīvotāju sapulces, kurās būs iespēja tikties ar Tukuma novada Domes vadību, pagastu pārvalžu vadītājiem, SIA “Komunālserviss TILDe” vadītāju un citiem speciālistiem.

 

Sapulcēs tiks sniegts pārskats par paveiktajiem darbiem un nākotnes iecerēm, kā arī sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Tuvākās iedzīvotāju sapulces notiks:

14.martā plkst. 18.00 Tumes pagastā.

15.martā plkst. 17.30 Degoles pagastā.

23.martā plkst. 18.00 Slampes pagastā, Slampes Kultūras pilī;

27.martā plkst. 16.00 Zentenes pagastā, Zentenes Kultūras namā;

28.martā plkst. 19.00 Džūkstes pagastā, Džūkstes Kultūras namā;

29.martā plkst. 18.00 Sēmes pagastā, Sēmes pagasta pakalpojumu centrā.

Tukuma pilsētas iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Tukuma novada Domes vadību, administrācijas darbiniekiem un speciālistiem šā gada 6.aprīlī plkst. 18.00 Tukuma novada Domes Konferenču zālē, Talsu ielā 4, Tukumā.

Informācija par iedzīvotāju sapulcēm pārējos novada pagastos sekos!