IMG 24102018.gada 12.janvārī plkst. 17.00 Tukuma pilsētas Kultūras namā notiks Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Gadu mijas pieņemšanas pasākums, kurā tradicionāli, pasniedzot apbalvojumu “Tukuma novada Domes Pateicības raksts”, tiks pateikts paldies visiem, kas aizvadītajā gadā ar aktīvu un pašaizliedzīgu darbu veicinājuši novada attīstību, atpazīstamību un iedzīvotāju labklājību. Apbalvojums “Tukuma novada Domes Pateicības raksts” tiks pasniegts:

Sanitai Auziņai – par ilggadēju darbu un ieguldīto sirds siltumu, vadot Irlavas bērnu namu;
Jānim Sproģim – par profesionālu pedagoģisku ieguldījumu lidmodelisma sporta attīstībā;
Unai Bērziņai – par aktīvu un radošu darbu vizuālās mākslas jomā un estētiskās vides veidošanā;
Ilzei Rasai – par inovatīvām idejām un radošuma attīstīšanu Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā;
Valentīnai Smeško – par aktīvu dalību Tukuma novada sabiedriskajās aktivitātēs;
Jurim Pinetem – par sekmīgu uzņēmējdarbību un izcilu darbu lauksaimniecības attīstībā;
Normundam Marovskim – par veiksmīgu sadarbību pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā;
Kristapam Ļaudamam – par veiksmīgu sadarbību pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā;
Marijai Matisonei – par ilggadēju, nesavtīgu darbu, rūpējoties par Tukuma novada iedzīvotāju veselību;
Valdim Griķim – par ilggadēju atbalstu Džūkstes pamatskolai un senioru kolektīvam “Rosme”;
Renāram Zelčam – par aktīvu sadarbību un finansiālo atbalstu Džūkstes centra vides labiekārtošanā;
Ingai Kuplei – par Tukuma skautu un gaidu vienības atjaunošanu un nesavtīgu ieguldījumu aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanā;
Sarmītei Kalniņai – par ilggadēju darbu sociālajā jomā un nesavtīgu ieguldījumu sabiedriskajās aktivitātēs;
Jurim Grīslītim – par nozīmīgu personisko ieguldījumu Tukuma novada jauniešu patriotiskajā audzināšanā;
Maritai Rozenbergai – par ilggadēju, kvalitatīvu darbu izglītības jomā un personīgo ieguldījumu Tukuma internātpamatskolas attīstībā.