Untitled 1Pirmdiena, 8. janvāris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Komiteju lēmumprojektu apspriešana
13.00 Administratīvo aktu strīdu komisija
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Otrdiena, 9. janvāris
10.00 Tukuma 3.pamatskolas sporta zāles un stadiona būvsapulce
13.00 Dzīvokļu komisija
14.00 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija
15.00 Izglītības komisija Izglītības pārvaldē

Trešdiena, 10. janvāris
8.30 Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmumu projekti)
10.30 Teritoriālās attīstības komiteja (lēmumu projekti)
13.30 Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja (lēmumu projekti)
15.00 Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija
15.30 Izglītības, kultūras un sporta komiteja (lēmumu projekti)

Ceturtdiena, 11. janvāris
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
14.00 Administratīvā komisija

Piektdiena, 12. janvāris
17.00 Pateicības diena Tukuma pilsētas Kultūras namā

Pirmdiena, 15. janvāris
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Finanšu komitejas lēmumprojektu apspriešana
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 1. janvāra līdz 5. janvārim reģistrēti 2 dzimušie, reģistrētas 8 miršanas un 2 laulības.